Porady

Kontrola dostępu

Rejestracja czasu pobytu dzieci w przedszkolu : Monitoring przedszkola : Kontrola obecności w przedszkolu

W myśl nowelizacji ustawy o systemie oświaty do 31 sierpnia 2011r. polskie gminy, muszą zastosować nowe zasady płatności za opiekę nad przedszkolakami wg. których opłata za przebywanie dziecka w prz...