Certyfikaty

Opis Plik
Certyfikaty - Centrale alarmowe
Centrala CA4MX deklaracja zgodności CE ca4mx_ce.pdf rozmiar: 112.6[KB]
Centrala CA8MX deklaracja zgodności CE ca8mx_ce.pdf rozmiar: 112.6[KB]
Centrala CA4v1 deklaracja zgodności CE ca4v1_ce.pdf rozmiar: 114.5[KB]
Centrala CA5 deklaracja zgodności CE ca5_ce.pdf rozmiar: 117.9[KB]
Centrala CA5 świadectwo homologacji Ministra Łączności ca5_hom.jpg rozmiar: 55.8[KB]
Centrala CA5 dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC ca5ueeec1.jpg rozmiar: 571.5[KB]
Centrala CA5 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC ca5ueeec2.jpg rozmiar: 574[KB]
Centrala CA6 deklaracja zgodności CE ca6_ce.pdf rozmiar: 118.1[KB]
Centrala CA6 świadectwo homologacji Ministra Łączności ca6_hom.jpg rozmiar: 77.9[KB]
Centrala CA6 dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC ca6ueeec1.jpg rozmiar: 575.9[KB]
Centrala CA6 dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/EEC ca6ueeec2.jpg rozmiar: 576.8[KB]
Centrala CA10 deklaracja zgodności CE ca10_ce.pdf rozmiar: 117.9[KB]
Centrala CA10 świadectwo homologacji Ministra Łączności ca10_hom.jpg rozmiar: 70.4[KB]
Centrala CA10 dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC ca10ueeec1.jpg rozmiar: 574.5[KB]
Centrala CA10 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC ca10ueeec2.jpg rozmiar: 656[KB]
Ekspander CA10E deklaracja zgodności CE ca10e_c.pdf rozmiar: 115.9[KB]
Centrala CA64 deklaracja zgodności CE ca64_ce.pdf rozmiar: 117.9[KB]
Centrala CA64 świadectwo homologacji Ministra Łączności ca64_hom.jpg rozmiar: 77.6[KB]
Centrala CA64 dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC ca64ueeec1.jpg rozmiar: 570.9[KB]
Centrala CA64 dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC ca64ueeec2.jpg rozmiar: 628.3[KB]
Ekspander CA64E deklaracja zdodności CE ca64e_ce.pdf rozmiar: 115.7[KB]
Ekspander CA64EPS (z zasilaczem) deklaracja zgodnosci CE ca64eps_ce.pdf rozmiar: 113.2[KB]
Ekspander CA64ADR deklaracja zgodnosci CE ca64adr_ce.pdf rozmiar: 114.2[KB]
Moduł adresujący CA64ADR-MOD deklaracja zgodnosci CE ca64adrmod_ce.pdf rozmiar: 115.3[KB]
Ekspandery CA64O-OC, CA64O-R, CA64O-ROC deklaracja zgodnosci CE ca64o_ce.pdf rozmiar: 115.2[KB]
Ekspandery CA64OPS-OC, CA64OPS-R, CA64OPS-ROC deklaracja zgodnosci CE ca64ops_ce.pdf rozmiar: 115.3[KB]
Ekspander CA64PP deklaracja zgodnosci CE ca64pp_ce.pdf rozmiar: 114.4[KB]
Ekspander CA64SM deklaracja zgodnosci CE ca64sm_ce.pdf rozmiar: 115.9[KB]
Ekspandery CA64SR, CA64DR deklaracja zdodności CE ca64srdr_ce.pdf rozmiar: 113.7[KB]
Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM deklaracja zgodności CE cz_emm_ce.pdf rozmiar: 114.8[KB]
Czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM2 deklaracja zgodności CE cz_emm2_ce.pdf rozmiar: 114.8[KB]
Ekspander CA64PTSA deklaracja zgodnosci CE ca64ptsa_ce.pdf rozmiar: 112.9[KB]
Centrala Integra 24 deklaracja zgodności CE integra24_ce.pdf rozmiar: 115.4[KB]
Centrala Integra 32 deklaracja zgodności CE integra32_ce.pdf rozmiar: 115.4[KB]
Centrala Integra 64 deklaracja zgodności CE integra64_ce.pdf rozmiar: 115.4[KB]
Centrala Integra 128 deklaracja zgodności CE integra128_ce.pdf rozmiar: 115.4[KB]
Certyfikaty - Klawiatury
Klawiatura CA4v1KLED deklaracja zgodności CE ca4v1kled_ce.pdf rozmiar: 114[KB]
Klawiatura CA5LCD-L deklaracja zgodności CE ca5lcdl_ce.pdf rozmiar: 112.5[KB]
Klawiatura CA5KLCD-S deklaracja zgodności CE ca5klcds_ce.pdf rozmiar: 112.5[KB]
Klawiatura CA5KLED-M deklaracja zgodności CE ca5kledm_ce.pdf rozmiar: 115.6[KB]
Klawiatura CA5KLED-S deklaracja zgodności CE ca5kleds_ce.pdf rozmiar: 112.9[KB]
Klawiatura CA6KLED deklaracja zgodności CE ca6kled_ce.pdf rozmiar: 116.5[KB]
Klawiatura CA6KLED-M deklaracja zgodności CE ca6kledm_ce.pdf rozmiar: 113.8[KB]
Klawiatura CA6KLED-S deklaracja zgodności CE ca6kleds_ce.pdf rozmiar: 116.5[KB]
Klawiatura CA10KLCD deklaracja zgodności CE ca10lcd_ce.pdf rozmiar: 113.6[KB]
Klawiatura CA10KLCD-L deklaracja zgodności CE ca10lcdl_ce.pdf rozmiar: 113.6[KB]
Klawiatura CA10KLCD-S deklaracja zgodności CE ca10lcds_ce.pdf rozmiar: 116.2[KB]
Klawiatura CA10KLED deklaracja zgodności CE ca10kled_ce.pdf rozmiar: 116.7[KB]
Klawiatura CA10KLED-S deklaracja zgodności CE ca10kleds_ce.pdf rozmiar: 116.7[KB]
Klawiatura CA64LCD deklaracja zgodności CE ca64lcd_ce.pdf rozmiar: 115.5[KB]
Klawiatura Integra KLCD deklaracja zgodności CE integra_klcd_ce.pdf rozmiar: 113.4[KB]
Klawiatura strefowa Integra S deklaracja zgodności CE integra_s_ce.pdf rozmiar: 114[KB]
Zamek szyfrowy Integra SZ deklaracja zgodnosci CE integra_sz_ce.pdf rozmiar: 113.7[KB]
Zamek szyfrowy SZW-02 deklaracja zgodności CE szw02_ce.pdf rozmiar: 113[KB]
Certyfikaty - Czujki ruchu
AQUA Plus deklaracja zgodności CE doc_aquaplus_pl.pdf rozmiar: 147.9[KB]
GRAPHITE PET - deklaracja zgodności CE doc_graphite_pl.pdf rozmiar: 148.2[KB]
Czujka ruchu AQUA PRO deklaracja zgodności CE aquapro_ce.pdf rozmiar: 112.9[KB]
Czujka ruchu AQUA RING deklaracja zgodności CE aquaring_ce.pdf rozmiar: 115.6[KB]
Czujka ruchu COBALT deklaracja zgodności CE cobalt_ce.pdf rozmiar: 112.2[KB]
Czujka ruchu COBALT PRO deklaracja zgodności CE cobaltpro_ce.pdf rozmiar: 114.7[KB]
Czujka ruchu COBALT PLUS deklaracja zgodności CE cobaltplus_ce.pdf rozmiar: 114.5[KB]
Czujka ruchu GRAPHITE deklaracja zgodności CE graphite_ce.pdf rozmiar: 148.2[KB]
APD-100 deklaracja zgodności CE bezprzewodowej czujki ruchu apd100_ce.pdf rozmiar: 128.9[KB]
LX402 - deklaracja zgodności CE lx402_ce.pdf rozmiar: 172.3[KB]
Czujka ruchu WatchOUT RK315DT - świadectwo TECHOM w klasie S techom_RK315DT.pdf rozmiar: 150.6[KB]
SRP-100 - Deklaracja zgodności CE czujki ruchu SRP100_CE.pdf rozmiar: 920.1[KB]
SRPG-2 - Deklaracja zgodności CE czujnika SRPG_CE.pdf rozmiar: 864.4[KB]
Deklaracja zgodności CE czujników: SRX-2000A, SRDT-15, SRX-1000, TLC SRX2000A_CE.pdf rozmiar: 902.9[KB]
Deklaracja zgodności CE czujki SRP PLUS SRPPLUS_CE.pdf rozmiar: 858.5[KB]
PARADOX DG75 - deklaracja zgodności CE czujki ruchu DG75_CE.pdf rozmiar: 367.7[KB]
Certyfikaty - Sygnalizatory
Sygnalizator SPL2030 deklaracja zgodności CE spl2030_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Sygnalizator SPL2010 deklaracja zgodności CE spl2010_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Sygnalizator SPLZ1011 deklaracja zgodności CE splz1011_ce.pdf rozmiar: 112[KB]
Sygnalizator SP500 deklaracja zgodności CE sp500_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Sygnalizator SD3001 deklaracja zgodności CE sd3001_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Sygnalizator SP4001 deklaracja zgodności CE sp4001_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Sygnalizator SP4002 deklaracja zgodności CE sp4002_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Sygnalizator SP4003 deklaracja zgodności CE sp4003_ce.pdf rozmiar: 148.4[KB]
Sygnalizator SWP100 deklaracja zgodności CE spw100_ce.pdf rozmiar: 112.1[KB]
Sygnalizator SPW210 deklaracja zgodności CE spw210_ce.pdf rozmiar: 114.1[KB]
Sygnalizator SPW220 deklaracja zgodności CE spw220_ce.pdf rozmiar: 114.1[KB]
Sygnalizator bezprzewodowy ELMES WSS - deklaracja zgodności CE ce_wss.pdf rozmiar: 82.3[KB]
Certyfikaty - Obudowy i zasilacze PULSAR
Obudowy 7/TRP20 - certyfikat zgodności CE CE_ob_TRP20.jpg rozmiar: 147.5[KB]
Obudowy 7/TRP30, 17/TP30 - certyfikat zgodności CE CE_ob_TRP30.jpg rozmiar: 148.1[KB]
Obudowy 7/TRP40, 17/TP40 - certyfikat zgodności CE CE_ob_TRP40.jpg rozmiar: 145.3[KB]
Obudowy 7/TRP50, 17/TP50 - certyfikat zgodności CE CE_ob_TRP50.jpg rozmiar: 147.3[KB]
Obudowy 7/TRP80, 17/TP80 - certyfikat zgodności CE CE_ob_TRP80.jpg rozmiar: 145.2[KB]
Certyfikaty - Rejestratory cyfrowe CCTV
Certyfikat rejestratorów BCS 1604 GBE, GBEH, GBEL CErejestratoryBCS.jpg rozmiar: 580.8[KB]
Rejestrator AVC760 - Deklaracja zgodności CE AVC760_CE.pdf rozmiar: 207[KB]
Rejestrator AVC781 - deklaracja zgodności CE AVC781_CE.pdf rozmiar: 46.3[KB]
Rejestrator AVC785 - deklaracja zgodności CE, EMC AVC785_EMC_CE.pdf rozmiar: 401.3[KB]
Rejestrator AVC785D - deklaracja zgodności CE AVC785D_CE.pdf rozmiar: 48[KB]
Rejestrator AVC785, AVC785D - deklaracja zgodności CE AVC787_CE.pdf rozmiar: 45.2[KB]
Rejestrator AVC787 - deklaracja zgodności CE, EN AVC787_CE.pdf rozmiar: 167.1[KB]
Rejestrator AVC715 - deklaracja zgodności CE AVC715_CE.pdf rozmiar: 51.2[KB]
Rejestrator AVC717 - deklaracja zgodności CE AVC717_CE.pdf rozmiar: 51.1[KB]
Macierz dyskowa AVC951 - deklaracja zgodności CE AVC951_CE.pdf rozmiar: 53.1[KB]
Certyfikaty - Kamery przemysłowe CCTV
SAMSUNG SHC-735P - deklaracja zgodności CE CCTV_samsung_SHC735P_ce.pdf rozmiar: 464.3[KB]
Deklaracja zgodności kamery obrotowej VTV-HSD-26x cc_vtv-hsd-26x.pdf rozmiar: 221[KB]
Kamery serii 15-CAxxxx - certyfikat zgodności CE 15-caxxxx.pdf rozmiar: 320[KB]
Kamery serii 15-CDxxxx - certyfikat zgodności CE 15-cdxxxxx.pdf rozmiar: 869.4[KB]
15-CM20 - deklaracja zgodności CE kamery. 15-CM20-CE.pdf rozmiar: 51.1[KB]
Kamera 15-CZ55HC - deklaracja zgodności CE 15-cz4x-ce.jpg rozmiar: 124.3[KB]
Certyfikat kamery C3844-01A1 C-3844-01A1.pdf rozmiar: 218.3[KB]
CCM-5025S - deklaracja zgodności CE kamery IR ccm-5025s_ce.pdf rozmiar: 252.6[KB]
Certyfikaty - Bariery podczerwieni
Bariery ELKRON serii EL50RT - atest TECHOM w klasie S el50rt_techom.pdf rozmiar: 602.7[KB]
Certyfikaty - Pozostałe
Deklaracja CDS-5021h Radiolinia cds5021.pdf rozmiar: 73.8[KB]
ELMES nadajniki - deklaracja zgodności CE dwb50_100h.pdf rozmiar: 95.3[KB]
ELMES DWM50HM, DWB100H, DW200H - certyfikat TECHOM kl. B dwm50hm_dwb100h_dw200h.pdf rozmiar: 83.4[KB]
GSM-80.pdf rozmiar: 138.8[KB]
Certyfikat klawiatury sterującej BCS KBDB Deklarcja_CE_BCS-KBDB.pdf rozmiar: 193.2[KB]
Proszkowa kula gaśnicza FireBall deklaracja.pdf rozmiar: 112.3[KB]
GSM LT-1S - deklaracja zgodności modułu GSM doc_GSM_LT1_pl.pdf rozmiar: 113.8[KB]
Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX - ACU-100 deklaracja zgodnosci CE acu100_ce.pdf rozmiar: 128[KB]
AMD-100 deklaracja zgodności CE bezprzewodowej czujki magnetycznej amd100_ce.pdf rozmiar: 128.9[KB]
ASP-105 - Deklaracja zgodności CE sygnalizatora bezprzewodowego doc_asp105_pl.pdf rozmiar: 135.7[KB]
ASP-205 - Deklaracja zgodności CE sygnalizatora bezprzewodowego ASP-205_CE.pdf rozmiar: 154[KB]
ASW-100 - Deklaracja zgodności CE sterownika radiowego ASW-100_CE.pdf rozmiar: 153.3[KB]
Kontroler systemu ABAX - ACU-100 atest TECHOM w klasie S techom_abax.pdf rozmiar: 498.7[KB]
Dialer DT1 deklaracja zgodności CE dt1_ce.pdf rozmiar: 115.5[KB]
Syntezer mowy SM-2 deklaracja zgoności CE sm2_ce.pdf rozmiar: 113.3[KB]
Czujka stłuczeniowa INDIGO deklaracja zgodnosci CE indigo_ce.pdf rozmiar: 111.7[KB]
Obudowy do kamer GL-606, GL-618 - deklaracja zgodności CE CE-606.pdf rozmiar: 92.7[KB]
Obudowa do kamer GL-606 - deklaracja zgodności EMC GL-606EMCCERTIFICATE.pdf rozmiar: 24.5[KB]