MCX2-BRD - Ekspander wej뜻/wyj뜻, RACS 5

wr槍 do: Ekspandery

AAA
 • product/13/sp505714815404541.jpg

Producent

MCX2-BRD - Ekspander wej뜻 / wyj뜻, dedykowany do pracy w systemie kontroli dostpu RACS 5. Zbudowany z dobrej jako턢i elementw, cechuje si stabilnymi parametrami pracy i niezawodno턢i. Jego najwikszymi zaletami s:

 • Wbudowane 2 parametryczne linie wej턢iowe NO, NC, EOL, DEOL i TEOL
 • Wbudowane 2 wyj턢ia przeka펝ikowe 30V / 1.5A
 • Mo퓄iwo뜻 pracy w trybie Double Wiring
 • Komunikacja z kontrolerem po magistrali RS485
 • 즑twe programowanie przy pomocy aplikacji RogerVDM (po RS485)

MCX2-BRD umo퓄iwia rozbudow systemu RACS 5 o dodatkowe urz켨zenia, w sytuacji gdy kontroler ma ju zajte wszystkie wej턢ia lub wyj턢ia. Jest on urz켨zeniem uniwersalnym, ktre sprawdza si 턻ietnie w systemie kontroli dostpu praktycznie ka풼ego obiektu - takiego jak np. hotel, biuro, budynek poczty lub urz켨.

RACS 5

Zaawansowany system KD i automatyki budynku

RACS 5 to wysoce funkcjonalny, uniwersalny system, ktry mo퓆a wykorzysta do realizacji:

 • Kontroli dostpu do pomieszcze i wind
 • Sterowania i prezentacji stanu systemu alarmowego, z poziomu punktw logowania
 • Sterowania elementami automatyki budynku, wraz z monitorowaniem stanu jej pracy
 • Przygotowania danych wej턢iowych do systemw rozliczenia czasu pracy

RACS 5 jest rwnie 쿪two skalowalnym systemem, dziki czemu sprawdza si 턻ietnie w praktycznie ka풼ej wielko턢i obiektach. Mo퓆a go z powodzeniem stosowa, zarwno w systemach miniaturowych, jak i du퓓ch systemach w biurowcach, hotelach lub obiektach przemys쿽wych.

Parametryczne linie wej턢iowe i wyj턢ia przeka펝ikowe

Mo퓄iwo뜻 rozbudowy systemu KD o dodatkowe urz켨zenia

Cech charakterystyczn ekspandera MCX2-BRD s wbudowane 2 parametryczne linie wej턢iowe. Dziki nim system kontroli dostpu RACS 5, mo퓆a rozbudowa o dodatkowe klawiatury lub czytniki zbli풽niowe. Cechami charakterystycznymi wej뜻 s:

 • Typ NO, NC, EOL, DEOL i TEOL, spolaryzowane do plusa przy pomocy rezystora 15 kOhm (prg prze낢czenia oko쿽 3.5 V)
 • Mo퓄iwo뜻 pracy w trybie Double Wiring, umo퓄iwiaj켧ym pod낢czenie do ka풼ego z wej뜻 2 niezale퓆ych stykw NO lub NC
 • Swobodne definiowanie czasu reakcji, w zakresie do 50 do 5000 ms

Ekspander jest rwnie wyposa퓇ny w 2 standardowe wyj턢ia przeka펝ikowe NO / NC (30V / 1.5A). Mo퓆a do nich pod낢czy praktycznie dowolne urz켨zenia wykonawcze systemu kontroli dostpu, automatyki domowej, itp. Dodatkow zalet linii wyj턢iowych jest mo퓄iwo뜻 definiowania polaryzacji spoczynkowej - polaryzacja normalna (wy낢czone) lub polaryzacja odwrotna (za낢czone).

RS485

Stabilne po낢czenie z kontrolerem i 쿪twa konfiguracja ustawie

Komunikacja pomidzy ekspanderem, a kontrolerem systemu RACS 5 jest realizowana po magistrali RS485. Zmodyfikowany standard zapewnia stabilne parametry po낢czenia i umo퓄iwia tworzenie struktur o topologii drzewa lub gwiazdy. Dodatkow zalet magistrali RS485 jest du퓓 skuteczny zasig transmisji, dochodz켧y nawet do 1200 m - dziki czemu system KD RACS 5 mo퓆a stosowa w rozleg퀉ch obiektach.

Komunikacja po magistrali RS485 wymaga ustawienia odpowiedniego adresu, zakresu 100 - 115. Bez tego prawid쿽wa praca systemu nie jest mo퓄iwa. Fabrycznie ustawiony adres ekspandera to 100.

RogerVDM

Prosta konfiguracja ekspandera

Programowanie ekspandera MCX2 jest realizowane z poziomu aplikacji RogerVDM (przez magistral RS485). Przy jej pomocy u퓓tkownik mo풽 w stosunkowo prosty sposb zmieni dowolne ustawienia ekspandera. Do przeprowadzenia procesu programowania niezbdne jest u퓓cie interfejsu RUD-1, pod낢czonego do komputera.

Parametry techniczne MCX2-BRD:

Typ urz켨zenia: Ekspander wej뜻/wyj뜻
Szyny monta퓇we: DIN
Wej턢ia: 2x paramatryczne typu NO, NC, EOL, DEOL, TEOL
Wyj턢ia: 2x przeka펝ikowe NO, NC 30V / 1.5A
Obudowa: Brak
Temperatura pracy: +5...+40 oC
Napicie zasilania: 10 - 15V DC
Pobr pr켨u: 30 mA
Wymiary: 85 x 54 x 20 mm
Waga: 50 g

Gwarancja producenta:

 • 24 miesi켧e

Podobne produkty w kategorii: Ekspandery