MCX402DR-BRD - Ekspander wej뜻/wyj뜻, RACS 5

wr槍 do: Ekspandery

AAA
 • product/13/sp506214815545451.jpg

Producent

MCX402DR-BRD - Uniwersalny ekspander wej뜻 / wyj뜻, dedykowany do pracy w systemie RACS 5. Cechuje si stabilnymi parametrami pracy i niezawodno턢i, ktre zawdzicza budowie z wysokiej jako턢i elementw. Po jego zastosowaniu mo퓆a rozbudowa system o dodatkowe urz켨zenia wej턢ia / wyj턢ia. Najwikszymi zaletami ekspandera s:

 • Wbudowane 8 linii wej턢iowych NO / NC, z progiem prze낢czenia 3.5V
 • Wbudowane 2 wyj턢ia przeka펝ikowe (30V / 1.5A i 230V / 5A) i 2 wyj턢ie tranzystorowe (15V DC / 1A)
 • Mo퓄iwo뜻 do낢czenia czytnikw serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA)
 • Mo퓄iwo뜻 do낢czenia czytnikw Wiegand 24...66 bit
 • Komunikacja z kontrolerem po magistrali RS485
 • 즑twe programowanie przy pomocy aplikacji RogerVDM (po RS485)

RACS 5

Zaawansowany system KD i automatyki budynkuRACS 5 to wysoce funkcjonalny, uniwersalny system, ktry mo퓆a wykorzysta do realizacji:

 • Kontroli dostpu do pomieszcze i wind
 • Sterowania i prezentacji stanu systemu alarmowego, z poziomu punktw logowania
 • Sterowania elementami automatyki budynku, wraz z monitorowaniem stanu jej pracy
 • Przygotowania danych wej턢iowych do systemw rozliczenia czasu pracy

RACS 5 jest rwnie 쿪two skalowalnym systemem, dziki czemu sprawdza si 턻ietnie w praktycznie ka풼ej wielko턢i obiektach. Mo퓆a go z powodzeniem stosowa, zarwno w systemach miniaturowych, jak i du퓓ch systemach w biurowcach, hotelach lub obiektach przemys쿽wych.

Wej턢ia NO/NC, wyj턢ie przeka펝ikowe i wyj턢ie OC

Mo퓄iwo뜻 rozbudowy systemu KD o dodatkowe urz켨zenia

Cech charakterystyczn ekspandera MCX402DR-BRD s wbudowane:

 • 8 linii wej턢iowych typu NO / NC, z progiem prze낢czenia na poziomie 3.5V. Spolaryzowane do plusa przy pomocy rezystora 15 kOhm. Umo퓄iwiaj one rozbudow kontrolera o dodatkowe klawiatury i czytniki zbli풽niowe
 • 2 wyj턢ia przeka펝ikowe z pojedynczym stykiem izolowanym NO / NC (30V / 1.5A i 230V AC / 5A). Mo퓆a do nich pod낢czy praktycznie dowolne urz켨zenia wykonawcze systemu kontroli dostpu, automatyki domowej, itp. Dodatkow zalet linii wyj턢iowych jest mo퓄iwo뜻 definiowania polaryzacji spoczynkowej
 • 2 wyj턢ia tranzystorowe typu otwarty kolektor (15V DC / 150 mA), umo퓄iwiaj켧e wsp車prac z urz켨zeniami systemu alarmowego

RS485

Stabilne po낢czenie z kontrolerem i 쿪twa konfiguracja ustawie

Komunikacja pomidzy ekspanderem, a kontrolerem systemu RACS 5 jest realizowana po magistrali RS485. Zmodyfikowany standard zapewnia stabilne parametry po낢czenia i umo퓄iwia tworzenie struktur o topologii drzewa lub gwiazdy. Dodatkow zalet magistrali RS485 jest du퓓 skuteczny zasig transmisji, dochodz켧y nawet do 1200 m - dziki czemu system KD RACS 5 mo퓆a stosowa w rozleg퀉ch obiektach.

Komunikacja po magistrali RS485 wymaga ustawienia odpowiedniego adresu, zakresu 100 - 115. Bez tego prawid쿽wa praca systemu nie jest mo퓄iwa. Fabrycznie ustawiony adres ekspandera to 100.

RogerVDM

Prosta konfiguracja ekspandera

Programowanie ekspandera MCX402DR-BRD jest realizowane z poziomu aplikacji RogerVDM (przez magistral RS485). Przy jej pomocy u퓓tkownik mo풽 w stosunkowo prosty sposb zmieni dowolne ustawienia ekspandera. Do przeprowadzenia procesu programowania niezbdne jest u퓓cie interfejsu RUD-1, pod낢czonego do komputera.

Parametry techniczne MCX402DR-BRD:

Typ urz켨zenia: Ekspander wej뜻/wyj뜻
Wej턢ia: 8x NO / NC
Wyj턢ia: 2x przeka펝ikowe, 2x tranzystorowe
Obudowa: Brak
Temperatura pracy: +5...+40 oC
Napicie zasilania: 12V DC / 24V DC / 18V AC
Pobr pr켨u: 80 mA
Wymiary: 80 x 115 x 28 mm
Waga: 100 g

Gwarancja producenta:

 • 24 miesi켧e

Podobne produkty w kategorii: Ekspandery