VIVER - Moduł wizualnej weryfikacji alarmu

wróć do: Ekspandery, czytniki

AAA
  • sp121112366131451.jpg

Producent

Moduł VIVER umożliwia zdalną, wizualną weryfikację alarmu w oparciu o sekwencje obrazów przesyłane z kamer znajdujących się w chronionym obiekcie. Jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy ze stacją monitorującć STAM-2 z aktywną opcją weryfikacji wideo. Komunikacja może odbywać się: tylko przez sieć Ethernet, tylko przez modem oraz zarówno przez sieć, jak i modem.

Moduł VIVER posiada 4 wejścia (VA, VB, VC, VD), do których można podłączyć znajdujące się w chronionym obiekcie kamery. Obrazy z kamer są na bieżąco przechowywane w pamięci modułu. W momencie naruszenia któregoś z wejść wyzwalających (INA, INB, INC, IND) moduł informuje stację monitorującą o zdarzeniu i zaczyna wysyłać zarejestrowaną w pamięci sekwencję zdjęć sprzed naruszenia wejścia. Równocześnie rejestruje odpowiednią sekwencję zdjęć po naruszeniu wejścia, która również zostanie wysłana. Moduł może wysłać maksymalnie do 255 obrazów sprzed oraz do 255 obrazów po zdarzeniu. Po odebraniu informacji o zdarzeniu, obsługa stacji monitorującej ma określony czas (0-240 sekund) na włączenie podglądu "na żywo" chronionego obiektu.

  • 4 wejścia wideo do podłączania kamer
  • 4 wejścia wyzwalające transmisję
  • buforowanie sekwencji obrazów z kamer
  • wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP
  • wbudowany modem 56k jako rezerwowy kanał łączności
  • oprogramowanie PC do konfigurowania modułu

Gwarancja:

  • 36 miesięcy

Pliki do pobrania dla VIVER - Moduł wizualnej weryfikacji alarmu

SATEL_VIVER.pdf

Podobne produkty w kategorii: Ekspandery, czytniki