Porady

Nie działa sygnalizator. Analiza problemu.

Podczas uruchamiania systemów alarmowych mogą wystąpić pewne komplikacje. Jedną z nich jest np. niedziałający sygnalizator. Ta usterka zwykle nie wynika z powodu wadliwego urządzenia, ale z powodu błędnego podłączenia lub np. uszkodzonego okablowania. Warto wiedzieć, jaki jest optymalny tok postępowania w celu zlokalizowania i usunięcia usterki.

Określ, jakie komponenty towarzyszą problemowi, który napotkałeś

Przy tej konfiguracji mamy zasadniczo 3 podmioty:

  • Wyjście centrali alarmowej
  • Przewód połączeniowy
  • Sygnalizator

Należy szukać usterki w każdym z powyższych. Nie ma kolejności najbardziej właściwej, ale warto zacząć od tego, co najprostsze. Zanim zaczniemy się wspinać do sygnalizatora, warto sprawdzić, czy centrala zachowuje się poprawnie.

Sprawdzanie wyjścia centrali alarmowej

Zakładam, że konfiguracja wyjścia jest poprawna (będzie to prawdopodobnie wyjście typu "Alarm włamaniowy" albo "Sygnalizator zewnętrzny"). Domyślne ustawienia central Satel są właściwe i nie ma potrzeby ich zmieniać, aby móc aktywować sygnalizatory. Należy się upewnić, że w momencie alarmu włącza się wyjście. Zacząć można od prostego sprawdzenia w programie. Rysunek niżej.

dloadx satel

W momencie uaktywnienia się wyjścia alarmowego (tutaj OUT1), pole reprezentujące to wyjście zapala się na kolor czerwony.

To już coś. Wiemy, że w momencie alarmu centrala aktywuje wyjście. Proponuję jednak posunąć się dalej. Sprawdźmy woltomierzem, czy faktycznie to napięcie się pokazuje na wyjściu. Tylko tak będziemy mieli 100 % pewność, że wyjście centrali działa poprawnie. Schemat przedstawia sposób podłączenia woltomierza.

satel integra

Woltomierz należy podłączyć wprost do wyjścia centrali alarmowej. W momencie wystąpienia alarmu, na wyświetlaczu woltomierza powinno pojawić się napięcie 12V. Warto zakupić dobrej jakości multimetr i zawsze mieć go na instalacjach. Brak takiego sprzętu może być postrzegane, jako brak profesjonalizmu.

Jeśli to napięcie występuje, mamy pewność, że centrala (wyjście centrali) działa poprawnie. Tutaj dodam tylko, że dość pokaźna część instalatorów nie ma nawyku korzystania z takich narzędzi jak multimetry itp. Takie podejście bardzo często wydłuża czas na zlokalizowanie usterki a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwia wykrycie problemu.

Sprawdzanie okablowania (ciągłość i zwarcia)

Statystyk chyba nikt nie prowadzi, ale z doświadczenia wiemy, że częściej występuje problem z samym kablem niż z sygnalizatorem (lub innym komponentem systemu alarmowego). Proponuję, aby w następnej kolejności sprawdzić kabel. Jeśli okaże się dobry, to naszym winowajcą zostaje sam sygnalizator. Jak poprawnie sprawdzić kabel ?

Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie ciągłości przewodu. Wykorzystując multimetr, sprawdzamy poszczególne żyły przewodu, czy jest pomiędzy nimi przejście. Rysunek poniżej.

pomiar kabla

Pomiar ciągłości przewodu

Istnieje ryzyko, że podczas prac remontowych/wykończeniowych, kabel został przewiercony. Ten test da nam właśnie odpowiedź, czy kabel (poszczególne jego żyły) zachował swoją ciągłość. Ale to nie wszystko. Jeśli ten test zostanie przeprowadzony z wynikiem pozytywnym, należy jeszcze sprawdzić, czy występują zwarcia pomiędzy żyłami. Podczas wiercenia obok przewodu, wiertło mogło naruszyć izolację i tym samym mogło dość do zwarcia na poszczególnych żyłach. Test powinien odbywać się na zasadzie "każdy z każdym" kolorem. Rysunek poniżej.

pomiar zwarc kabla

Sprawdzenie, czy nie występują zwarcia pomiędzy żyłami kabla

Dochodzimy powoli do finału naszych testów. Jeśli wciąż nie wykryliśmy usterki, problem pozostaje tylko w sygnalizatorze.

Sprawdzanie poprawności działania sygnalizatora

Musimy mieć pewność, że sygnalizator został podłączony zgodnie z dokumentacją (instrukcja / DTR). Tak naprawdę to właśnie błędne podłączenie i uruchomienie sygnalizatora jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia misji. Główną przyczyną jest to, że nabieramy pewne nawyki instalatorski i jednocześnie zapominamy, że instrukcja może być bardzo pomocna. Widać to szczególnie podczas uruchamiania sygnalizatorów, które posiadają tzw. własne zasilanie (np. mają wbudowany akumulator). Te sygnalizatory uruchomią się poprawnie, jeśli przez około 20-30 sekund po włączeniu zasilania nie pojawi się żaden sygnał wyzwalający. Instalatorzy często o tym zapominają, a zaraz po podaniu napięcia i sygnału sterującego oczekują sygnalizacji.

Nasza firma przygotowała kolejny poradnik (link pod tym artykułem), który przedstawia sposoby podłączenia poszczególnych sygnalizatorów. Warto do niego zajrzeć i skonfrontować to z tym, co do tej pory zdążyliśmy się dowiedzieć. Opisywana tutaj analiza problemu nie dotyczy tylko sygnalizatorów, ale również czujek i innych elementów systemu alarmowego. Trzeba wyrobić sobie świadomość, że każdy problem (np. urządzenie nie działa), należy rozbić na kilka mniejszych problemów. Teraz każdy z tych małych problemów jest dużo łatwiejszy w weryfikacji. Przeprowadzenie takiej analizy sprawdza się przy drobnych, ale też przy tych skomplikowanych zagadnieniach. Małymi kroczkami do rozwiązania problemu..

Polecamy artykuł: Sygnalizatory alarmowe - jak to podłączyć ?

Dariusz Bembenek