Porady

Systemy solarne w instalacjach alarmowych

Systemy solarne coraz częściej wykorzystywane są do zasilania urządzeń automatyki, alarmów, sygnalizacji świetlnej itp. Duża gama modułów fotowoltaicznych (panelów solarnych) daje możliwość precyzyjnego doboru odpowiednich ogniw do projektowanego systemu. Należy pamiętać, że w parze z modułem fotowoltaicznym bardzo często występuje akumulator, który w ciągu dnia jest ładowany, natomiast w nocy dostarcza energię elektryczną do zasilanego systemu. Taki scenariusz nie jest zasadą, ale my w naszych rozwiązaniach będziemy spotykać się właśnie z takim działaniem. Tutaj należy się jeszcze jedna mała uwaga. Jeżeli przez pewien okres czasu pogoda nie będzie sprzyjać, co uniemożliwi dotarcie promieni słonecznych do panelu solarnego, spowoduje to po pewnym czasie całkowite rozładowanie akumulatora i unieruchomienie systemu, aż pogoda się nie poprawi. Ta zależność powinna wydawać się oczywista.

moduł fotowoltaiczny

Moduł fotowoltaiczny (panel solarny)

Ten poradnik ma na celu udzielenie kilku praktycznych wskazówek przy montażu systemu alarmowego Micra wraz z modułem solarnym. Dowiemy się z niego następujących rzeczy:

  • Jak poprawnie ustawić panel solarny ?
  • Sposób montażu, ściana/maszt
  • Jak usztywnić mocowanie panelu ?
  • Jak przygotować moduł Micra do pracy z solarem

Jak poprawnie ustawić panel solarny ?

Nie jest tajemnicą, że "południe" kojarzy nam się z dużą ilością słońca. Z przyczyn oczywistych, panel montujemy w kierunku południowym. Jeśli nie jest to możliwe, nie będzie wielkiej straty, jeśli panel będzie w niewielkim stopniu przesunięty w inną stronę. Zwróćmy uwagę na drzewa, budynki i miejsca zacienione - unikajmy takich miejsc do montażu modułu fotowoltaicznego. Najlepiej będzie, jeśli promienie słoneczne będą padać prostopadle do ogniw w panelu. W naszych warunkach dobrze będzie, jeśli panel będzie nachylony do poziomu pod kątem okolo 35st. w lato, a w zimie około 50-60st. Taki montaż dodatkowo będzie chronił baterię słoneczną przed zasypaniem śniegiem i uniemożliwieniem pracy. Należy zapewnić stosunkowo łatwy dostęp do solara, aby w przypadku zasypania, przysypania, łatwo można było go "posprzątać".

Sposób montażu, ściana/maszt

Ze względu na różne uwarunkowania montażu, do dyspozycji mamy uchwyt murowy lub maszt. Standardowa długość masztu wynosi 150cm, ale istnieje możliwość łączenia wielu masztów w jedną całość. Elementy te wykonane są ze stali ocynkowanej. Zarówno maszt jak i uchwyt do ściany są dostępne w naszej ofercie i należy je dokupić osobno.

Jak usztywnić mocowanie panelu ?

Konstrukcja mocowania uchwytu od strony panelu słonecznego pozwala na usztywnienie pozycji panelu tylko jedną śrubą. W niektórych przypadkach, np. w rejonach gdzie występują silne wiatry - takie usztywnienie może okazać się niewystarczające. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać pewnej przeróbki mocowania i przewiercić uchwyt na pewnej wysokości a następnie to miejsce skręcić dodatkową śrubą. Przedstawia to poniższy rysunek.

moduł fotowoltaiczny mocowanie

Sposób usztywnienia panelu solarnego na uchwycie

Jak przygotować moduł Micra do pracy z solarem

To ostatni i konieczny etap do przeprowadzenia. Należy wprowadzić pewne ustawienia do centrali alarmowej, które pozwolą na zasilanie centrali prosto z modułu fotowoltaicznego. Sprawdziliśmy to w naszych testach, które trwały kilka miesięcy - z sukcesem. Należy zaznaczyć opcję Zasilanie 12V DC oraz ustawić w powiadomieniu odpowiednią treść SMS, która będzie wysyłana w przypadku problemu z akumulatorem (słaby akumulator). Poniższe rysunki przedstawiają miejsca, w których należy dokonać zmian (oprócz standardowej konfiguracji modułu Micra).

micra solar soft

GPRS-SOFT - Ustawienie opcji "Zasilanie 12V DC"


micra solar soft

GPRS-SOFT - Ustawienie opcji powiadomienia o słabym akumulatorze

Wsparcie techniczne

Mamy świadomość, że tematyka związana z zasilaniem solarnym jest jeszcze mało rozpowszechniona i co za tym idzie - mało znana. W przypadku trudności z montażem i uruchomieniem takiego systemu, każdy kto zakupi u nas taki zestaw może liczyć na fachową pomoc telefoniczną i mailową ze strony naszych techników i handlowców.

Dariusz BembenekZestawy alarmowe MICRA z panelami solarnymi: