Porady

Sterowanie wentylacją wymuszoną systemem opartym o centralę INTEGRA

Inteligentny system oparty o centralę INTEGRA można wykorzystać do sterowania wymuszoną wentylacją. Wentylatory odpowiedzialne za wymianę powietrza w pomieszczeniach korzystają z informacji o obecności domowników oraz z sygnałów z innych czujek alarmowych. Przykładowo, możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, aby w sytuacji pojawienia się dymu w kuchni, wentylatory zostały uruchomione na najszybszym biegu zapewniając sprawne usunięcie przykrych zapachów z pomieszczenia.

Przykład realizacji:

W kuchni został zainstalowany dwubiegowy wentylator. Podczas obecności w niej domowników pracuje on na pierwszym biegu zapewniając sprawną wentylację. Jeżeli w pomieszczeniu tym pojawi się dym w wyniku np. przypalenia się potrawy, zostanie on wykryty czujką ASD-110, po czym centrala ustawi wentylator na maksymalną prędkość. Dodatkowo, dopływ gazu zostanie odcięty przy pomocy zaworu sterowanego elektrycznie. W kuchni znajduje się również czujka gazu DG-1 ME. Wykrycie ulatniającego się gazu może także uruchomić odcięcie jego dopływu i wyłączyć wentylator.

Zasada działania:

Wentylator oraz zawór odcinający dopływ gazu sterowane są za pomocą modułu INT-ORS. W przykładowym systemie zastosowany został zawór gazu z cewką uruchamiającą. Do całkowitego odcięcia wystarczy pojedynczy impuls. Zawór zasilany jest napięciem 12V, dzięki czemu istnieje możliwość zamknięcia go z zasilacza buforowego dwoma prędkościami. Wykrycie ruchu w kuchni przez czujkę ruchu uruchamia wentylator na pierwszym biegu na 30 minut, w celu usuwania zapachów przygotowanych potraw. Pojawienie się dymu (wykrytego za pomocą ASD-110) albo niebezpiecznego gazu (wykrytego przez czujkę DG-1 ME) oprócz odcięcia dopływu gazu, uruchamia wentylator z maksymalną wydajnością.

Przykładowy schemat podłączenia:

Konfiguracja wejść:

Konfiguracja wyjść:

Konfiguracja bezprzewodowej czujki ruchu dymu i ciepła:

Produkty współpracujące