Porady

Satel ABAX - Sterowanie zaworem wody

Zaawansowany system alarmowy może zapewnić bezpieczeństwo w znacznie szerszym zakresie niż tylko ochrona przed włamaniem. W tym celu musi on zostać wyposażony w dodatkowe czujki, zdolne do odpowiednio wczesnego wykrycia różnych rodzajów zagrożeń. Wyposażenie systemy w czujki zalania wodą, takie jak FD-1 lub jej bezprzewodowy odpowiednik AFD-100, może uchronić przed skutkami zalania np. z powodu pęknięcia wężyka łączącego baterię z instalacją hydrauliczną. Dodatkowo, instalacja alarmowa powinna być podłączona do elektrycznie sterowanego zaworu odcinającego dopływ wody, który zabezpieczy przed dalszymi zniszczeniami w przypadku awarii.

Przykład realizacji:

Demonstracyjna instalacja wyposażona została w bezprzewodowe czujniki zalania wody, umieszczone w taki sposób, aby szybko wykryć wodę w sytuacji rozszczelnienia dopływu do pralki. Na rurze doprowadzającej dopływ wody do mieszkania zainstalowany został elektrycznie sterowany zawór, który może całkowicie odciąć zasilanie mieszkanie w wodę. W celu uniknięcia zbędnego ryzyka, centrala alarmowa może przy pomocy tego zaworu całkowicie wyłączyć dopływ wody, kiedy w domu nie ma nikogo z mieszkańców.

Zasada działania:

Sygnał z bezprzewodowych czujek zalania AFD-100 umieszczonych w łazience przekazywany jest do odbiornika systemu ABAX stanowiącego część centrali INTEGRA 128-WRL. Za pomocą ekspandera INT-ORS steruje ona elektrozaworem, który odcina dopływ wody do mieszkania.

Przykładowy schemat podłączenia:

Konfiguracja wejść:

Konfiguracja wyjść:

Konfiguracja bezprzewodowej czujki zalania:

Produkty współpracujące