Porady

Jak zainstalować sterowniki do konwertera USB - RS-232 firmy Satel ?

Wiele urządzeń elektronicznych (np. central alarmowych) do poprawnej konfiguracji i programowania wymaga połączenia interfejsem szeregowym z komputerem. Najczęściej jest to standard RS-232. Niestety w nowych komputerach, zwłaszcza laptopach – interfejsy RS-232 nie są już instalowane. Na pomoc przychodzą nam proste urządzenia (konwertery, np. USB-RS232), które podłącza się pod dowolny port USB i rolą takiego urządzenia jest symulacja popularnego portu COM (RS-232).

Poniższy tutorial ma na celu pokazanie jak tego dokonać szybko i skutecznie. Możliwości rozwiązania tematu jest kilka, ja pokażę tutaj jeden ze sposobów.

Zaczynajmy !

W pierwszej kolejności wchodzimy do Menedżera urządzeń. Dokonujemy tego w następujący sposób: Prawym przyciskiem myszy klikamy na ikonę „Mój komputer” i następnie wybieramy pozycję „Właściwości”.

wlasciwosci

Następnie przechodzimy do zakładki „Sprzęt” i klikamy na przycisk „Menedżer urządzeń”.

wlasciwosci systemu

Otwiera nam się okno informujące o zainstalowanych urządzeniach w komputerze:

menedzer urzadzen

W powyższym oknie nie ma nic, co może nas szczególnie zainteresować. Podłączamy kabel (konwerter RS232-USB), po czym widok „Menedżera urządzeń” powinien się zaktualizować do postaci:

menedzer urzadzen

Teraz już widzimy, że komputer wykrył nasz konwerter, jednak nie jest w stanie go obsłużyć (żółty wykrzyknik i znak zapytania). Należy zainstalować sterowniki dostarczone na płycie CD wraz z konwerterem. System automatycznie uruchamia kreator instalowania sterownika, ale my nie chcemy z niego korzystać i kilkamy „Anuluj”.

kreator

Po włożeniu płyty CD do napędu, klikamy w ikonę do instalacji sterowników konwertera:

sterowniki cd

Proces instalacji przebiega identycznie jak dla większości typowych aplikacji systemu Windows.
Klikamy przycisk „Next”:

kreator

Na koniec, po ukończeniu instalacji klikamy przycisk „Finish”:

kreator2

Sterowniki zostały poprawnie zainstalowane i można już korzystać z wirtualnego portu COM. Teraz można sprawdzić pod którym portem COM został wykryty nasz konwerter. Sprawdzenia dokonujemy w znanym nam „Menedżerze urządzeń”:

menedzer urzadzen final

W moim przypadku konwerter został wykryty pod numerem COM3, ale ten numer może być zupełnie inny. Na uwagę zasługuje fakt, że pojawiła się nowa grupa urządzeń „Porty (COM i LPT)”, która w nowych laptopach (bez portu COM) domyślnie nie jest widoczna. Gdyby w powyższym oknie widniało więcej pozycji w portach COM i LPT, to naturalnie interesuje nas pozycja o nazwie „Prolific USB-to-Serial Comm Port”.

Dariusz Bembenek

Produkty współpracujące