Porady

Podłączenie modułu GSM MGSMN2.0 do centrali alarmowej SATEL CA6

 

Poniżej prezentujemy sposób podłączenia i konfiguracji modułu GSM MGSMN2.0 do centrali alarmowej SATEL CA6. Dodatkowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi modułu GSM oraz instrukcji instalatora centrali CA6.

Założenia:

 • moduł GSM wysyła SMS-y sygnalizujące: Alarm włamaniowy, Awaria zasilania 230VAC;
 • SMS-y wysyłane są w postaci FLASH (SMS po odebraniu pojawia się automatycznie na ekranie telefonu);
 • moduł GSM po wysłaniu SMS-ów dzwoni na pierwszy numer telefonu z zapisanej listy;

Niezbędne podzespoły:

Do realizacji powiadomienia będą nam potrzebne:

 

 • działający system alarmowy oparty o centralę SATEL CA6 (np. system alarmowy CA6LED-S BOX),
 • moduł GSM MGSMN2.0 wraz z przewodem do odpowiedniego telefonu komórkowego,
 • telefon komórkowy (do podłączenia pod moduł GSM),
 • wtyczka 5-pinowa dołączana do centrali CA6 wraz z przewodem montażowym (foto poniżej)

Przewód połączeniowy pomiędzy centralą CA6 a modułem MGSMN2.0

Montaż:

W obudowie, obok płyty centrali CA6 umieszczamy moduł MGSMN2.0.

Przewód montażowy zaprawiamy na dołączonym do centrali wtyku 5-pinowym, a następnie wtyk ten wpinamy w centralę w miejscu oznaczonym na poniższej fotografii.

Płyta centrali SATEL CA6 z zaznaczonymi wyjściami OUT4 i OUT5

Wyjścia OUT4 i OUT5 podłączamy odpowiednio do wejść I1 i I2 modułu GSM, złącze COM w centrali do GND w module GSM.

Płyta modułu GSM MGSMN2.0 z zaznaczonymi przełącznikami

Schemat ideowy podłączenia modułu MGSMN2.0 do centrali CA6.

Uruchomienie:

Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi modułu GSM wpisujemy do pamięci telefonu numery, pod które mają być wysyłane SMS-y. Zmieniamy numer PIN na 2472 (ważne!). Wprowadzamy także treść SMS-ów (max 20 znaków, bez polskich liter).

Przykład wprowadzonych SMS-ów:

 • TEL1 +48600000001
 • TEL2 +48600000002
 • TEL3 +48600000003
 • I1 Alarm włamaniowy!
 • I2 Awaria 230VAC
 • TEST Moduł OK
 • AWARIA Awaria zasilania

Ustawiamy przełączniki w sposób pokazany na fotografii modułu GSM (powyżej) i podłączamy telefon komórkowy. Podłączamy zasilanie z centrali OUT3 do +12V modułu GSM (fotografia i schemat powyżej). Telefon komórkowy pozostawiamy na zewnątrz metalowej obudowy centrali lub przynajmniej umieszczamy antenę telefonu na zewnątrz obudowy (w środku metalowej obudowy nie byłoby zasięgu).

Teraz przystępujemy do programowania wyjść centrali CA6. W tym celu najlepiej wykorzystać kabel do programowania centrali RS232-CA6 oraz program DLOAD10 dołączany do każdej płyty CA6.
Po nawiązaniu komunikacji z centralą przechodzimy do zakładki "Wyjścia" i ustawiamy następujące paramety:

Wyjście 4 1: Alarm włamaniowy; czas działania: 3sek; polaryzacja: x
Wyjście 5 1: Awaria zas.AC; czas działania: 3sek; polaryzacja: x

Konfiguracja wyjść OUT4 i OUT5 w programie DLOAD10

Po zapisaniu danych w centrali alarmowej i wyjściu z trybu serwisowego testujemy powiadomienie GSM. W tym celu uruchamiamy alarm włamaniowy a potem wyłączamy zasilanie 230V centrali. W obu przypadkach powinniśmy otrzymywać SMS-y o odpowiedniej treści. Na pierwszy numer zapisany w pamięci powinien także dzwonić moduł powiadomień GSM.

Możliwość zmian:

Przedstawioną konfigurację można oczywiście dowolnie zmieniać. Można także wysyłać więcej informacji o systemie wykorzystując do tego celu wyjścia centrali OUT1, OUT2 i wejścia modułu GSM I3 i I4.

Istnieje również możliwość załączania i wyłączania czuwania systemu alarmowego za pośrednictwem SMS-a. Realizuje się to łącząc wyjście O1 modułu GSM w wejściem CTL centrali CA6 oraz odpowiednio konfigurując moduł i centralę. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie polecamy korzystania z tej opcji.

Produkty współpracujące