Porady

Zrób to sam: Sygnalizacja czuwania systemu alarmowego za pomocą diody LED

Czasami istnieje potrzeba zewnętrznej sygnalizacji stanu uzbrojenia alarmu. Sygnalizację taką można zrealizować za pomocą paru prostych elementów elektronicznych (diody LED i rezystora) podłączonych pod odpowiednio skonfigurowane wyjście centrali. Poniżej publikujemy opis podłączenia diody LED do centrali SATEL CA6 i CA10. Analogicznie będzie wyglądało podłączenie do innych central (centrale VERSA lub centrale INTEGRA).

Schemat podłączenia diody sygnalizacyjnej LED do centrali SATEL

Rezystor o wartości 1,1kOhm (lub podobny) podłączamy szeregowo z diodą LED. Należy pamiętać o biegunowości diody: dłuższa nóżka diody to anoda (+), krótsza to katoda (-).

Opis wyprowadzeń diody LED

Po podłączeniu diody do centrali należy odpowiednio skonfigurować wyjście (najczęściej wykorzystujemy tutaj wyjście niskoprądowe) OUT5 - jako "Wskaźnik czuwania" (rysunki poniżej).

Konfiguracja wyjścia OUT5 w centrali SATEL CA6

Konfiguracja wyjścia OUT5 w centrali SATEL CA10

Po poprawnym podłączeniu i skonfigurowaniu wyjścia centrali sygnalizacja działa poprawnie. Po załączeniu czuwania zaświeca się dioda LED. Długość przewodów od diody LED do centrali jest praktycznie dowolna (pomijając rezystancję przewodu).

Uwaga !

Pomimo przedstawienia takiej funkcjonalności, należy mieć na uwadze bardzo ważną kwestię. Współczesne normy dotyczące systemów alarmowych (PN-EN50131-1) są przeciwne wykorzystywaniu tego typu sygnalizacji. Sygnalizacja stanu systemu za pomocą diody niesie informację nie tylko użytkownikowi alarmu, ale także potencjalnemu włamywaczowi. Należy uświadomić klienta o powyższym i wykonać taką funkcjonalność tylko za jego zgodą. Jest też takie powiedzenie, które mówi, że podnoszenie komforu użytkowania systemu alarmowego, jednocześnie obniża jego bezpieczeństwo. Należy zatem dokonywać pewnych manewrów z wyjątkową ostrożnością.