ACX-210 - Ekspander wej뜻 / wyj뜻, ABAX 2

wr槍 do: Satel ABAX 2

AAA

Producent

ACX-210 - Ekspander wej뜻 / wyj뜻 umo퓄iwiaj켧y pod낢czenie urz켨ze przewodowych do systemu dwukierunkowego ABAX 2 / ABAX. Przy jego pomocy do systemu bezprzewodowego mo퓆a pod낢czy dodatkowe czujki alarmowe i sygnalizatory alarmowe. Do elementw wyr璨niaj켧ych ekspander ACX-210 mo퓆a zaliczy:

 • Stopie bezpieczestwa EN 50131-3: Grade 2
 • Wbudowane 4 programowalne wej턢ia obs퀅guj켧e czujki w konfiguracjach NO; NC; ELO; 2EOL/NO; 2EOL/NC
 • Wbudowane 4 programowalne wyj턢ia typu OC
 • Zajmuje 4 pozycje na li턢ie urz켨ze bezprzewodowych ABAX 2 / ABAX
 • Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa w pa턬ie czstotliwo턢i 868 MHz
 • Wysoka odporno뜻 na sygna퀉 zak농caj켧e i interferencj z innym systemem bezprzewodowym 868 MHz
 • Du퓓 skuteczny zasig transmisji bezprzewodowej, dochodz켧y do maksymalnie 2000 m (przy wsp車pracy z kontrolerem ACU-220)
 • Miniaturowe rozmiary umo퓄iwiaj켧e monta wewn켾rz obudowy innego urz켨zenia

System ABAX 2

Skuteczna i niezawodna transmisja bezprzewodowa
Ekspander ACX-210 zaprojektowano do pracy w bezprzewodowym systemie ABAX 2. Do cech charakterystycznych tego systemu mo퓆a zaliczy:

 • Dwukierunkowa komunikacja, ktra zwiksza niezawodno뜻 transmisji i umo퓄iwia okresowe badanie poprawno턢i dzia쿪nia urz켨ze systemu
 • Czstotliwo뜻 pracy 868 MHz i 4 kana퀉 transmisji z funkcj dywersyfikacji. Funkcja dywersyfikacji transmisji automatycznie bada jaki jest poziom zak농ce na poszczeglnych kana쿪ch. Na podstawie wynikw analizy wybiera do transmisji ten kana, na ktrym poziom zak농ce jest najni퓋zy
 • Szyfrowana komunikacja w standardzie AES ze 128 bitowym kluczem. Standard AES zapewnia wysoki poziom bezpieczestwa transmisji danych, bliski temu ze standardowych, przewodowych systemw alarmowych
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania, realizowana w tle (bez przerywania pracy systemu). Urz켨zenia systemu ABAX 2 aktualizuj si automatycznie po aktualizacji oprogramowania kontrolera ACU-220 / ACU-280 (wyj켾ek stanowi bezprzewodowa czujka dymu ASD-250)
 • Mo퓄iwo뜻 pracy w systemie alarmowym INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Przy wsp車pracy z kontrolerem ACU-220 mo퓄iwa jest rwnie praca autonomiczna i wsp車praca z praktycznie dowoln central alarmow
 • Skuteczny zasig transmisji do 2000 m przy wsp車pracy z kontrolerem ACU-220 (do 1400 m dla mini kontrolera ACU-280)

Dodatkow zalet systemu bezprzewodowego jest jego stosunkowo prosty monta. System bezprzewodowy mo퓆a rwnie z 쿪two턢i uzupe쿻i o dodatkowe elementy - bez konieczno턢i prowadzenia nowych przewodw po낢czeniowych. Co za tym idzie, jego rozbudowa nie wymaga prowadzenia prac remontowych, co znacznie j przyspiesza i ogranicza jej koszty.

Parametry technicznie ACX-210:

Rodzaj komunikacji: Dwukierunkowa
Czstotliwo뜻 pracy: 868 MHz
Zasig komunikacji bezprzewodowej: 2000 m
Zajmowana ilo뜻 wej뜻 w kontrolerze ABAX: 4
Wej턢ia: 4 programowalne wej턢ia NO / NC
Wyj턢ia: 4 programowalne wyj턢ia OC
Kolor: Bia퀉
Temperatura pracy: -10...+55 oC
Zasilanie: 4 - 24 V DC
Pobr pr켨u: 35 mA
EN50131: Grade 2
Wymiary: 21 x 41 x 13 mm
Waga: 0.01 kg

Gwarancja producenta:

 • 24 miesi켧e

Podobne produkty w kategorii: Satel ABAX 2