MultiGSM-PS 2 - moduł powiadomienia i sterowania GSM, zasilacz buforowy

wróć do: Moduły GSM

AAA

Producent

MultiGSM-PS 2 - moduł GSM, przeznaczony do współpracy z urządzeniami systemów alarmowych, systemów automatyki, kontroli dostępu, itd. Niezawodny i funkcjonalny umożliwia realizację powiadomienia o zdarzeniach w systemie oraz jego zdalne sterowanie. Moduł pracujący w systemie alarmowym umożliwia np. zdalne uzbrajanie i rozbrajanie systemu, przeglądanie historii zdarzeń lub sterowanie urządzeniami automatyki domowej. Do cech charakterystycznych modułu MultiGSM-PS 2 można zaliczyć:

 • Wbudowany zasilacz buforowy 12V DC i możliwość współpracy z akumulatorami podtrzymującymi
 • Realizacja powiadomień przy pomocy SMS / CALL / e-mail
 • Realizacja zdalnego sterowania przez SMS / CLIP / DTMF
 • Zdalna obsługa z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne RopamBasic lub RopamDroid
 • Obsługa do 1000 numerów telefonów, z możliwością utworzenia do 8 grup numerów
 • Integracja z systemem wideodomofonu, przy pomocy bramki VAR-1U
 • Pamięć 1000 zdarzeń
 • Wbudowany zaawansowany, 32-bitowy LogicProcessor
 • Wbudowany modem GSM sieci 2G
 • Wbudowane 6 wejść typu NO / NC, 2 wejścia analogowe NO / NC
 • Wbudowane 1 wyjście przekaźnikowe, 3 wyjścia OC i 1 wyjście AUX
 • Wbudowane gniazdo antenowe SMA
 • Wbudowane gniazdo nanoSIM
 • Wbudowany port microUSB do programowania i aktualizacji oprogramowania

MultiGSM-PS 2 jest następcą popularnego modułu powiadomienia i sterowania Ropam MultiGSM. Wymieniając moduł wersji 1.0 na 2.0 w istniejącym już systemie istnieje możliwość przeprowadzenia migracji ustawień - szczegółowe informacje o migracji można znaleźć w instrukcji.

Zastosowanie

Moduł powiadomienia i sterowania jest przeznaczony do integracji z innymi urządzeniami, takimi jak np. centrale alarmowe, kontrolery PLC, przekaźniki i sterowniki. Przykładowo można go użyć jako urządzenie pomocnicze w systemie alarmowym, służące do realizacji powiadomienia GSM i zdalnego sterowania. Model MultiGSM-PS 2 ze względu na możliwość obsługi wielu użytkowników w tym samym czasie znajduje również zastosowanie w systemach sterowania automatyką przy wjeździe na osiedle mieszkaniowe, parking obiektu przemysłowego lub hotelu, itd. MultiGSM-PS 2 znajduje również zastosowanie w systemach:

 • automatyki domowej
 • kontroli dostępu
 • wideodomofonów (integracja przez bramkę VAR-1U)
 • kontroli i sterowania przez sieć GSM
 • kontroli i nadzoru temperatury
 • kontroli i nadzoru nad przesyłowymi sieciami energetycznymi

Wbudowany zasilacz buforowy

Podtrzymanie pracy systemu po awarii sieci elektrycznej

Cechą charakterystyczną modelu "PS" jest wbudowany zasilacz buforowy 12V DC. Służy on do zasilania samego modułu GSM, a także urządzeń dodatkowych, takich jak np. sygnalizatory lub moduły przekaźników. Jego dodatkowymi zaletami są:

 • Kontrola napięcia AC / DC
 • Kontrola i dynamiczny test podłączonego akumulatora

Po zastosowaniu akumulatora, moduł GSM może pracować w trybie awaryjnym - podtrzymującym pracę modułu i podłączonych do niego urządzeń w przypadku awarii sieci elektrycznej. MultiGSM-PS 2 po awarii sieci elektrycznej przełącza się automatycznie w tryb buforowy. Gdy awaria ustanie, wraca do normalnego trybu pracy i rozpoczyna proces ładowania akumulatora.

Uwaga!
Moduł MultiGSM-PS 2 wymaga zasilania 17 - 20V AC lub 20 - 30V DC i powinien być montowany w dedykowanych obudowach z transformatorem.

Powiadomienie GSM

Informacja o zdarzeniach w systemie alarmowym

Powiadomienie GSM znacznie zwiększa możliwości nadzoru alarmu, przez co jest ono standardem w profesjonalnych systemach. Moduł MultiGSM-PS 2 wykorzystuje jedynie sprawdzone techniki powiadomienia o zdarzeniach, takie jak SMS, CALL i e-mail. Powiadomienie może być realizowane na konkretne numery telefonów, adresy e-mail (8 adresów) lub dedykowane aplikacje na urządzenia mobilne - RopamBasic, RopamDroid i RopamDroidPro.

Cechą szczególną modułu Multi jest możliwość obsługi do 1000 numerów telefonów, przez co sprawdza się on doskonale w systemach wieloabonentowych. Moduł umożliwia również utworzenie 8 grup numerów telefonów do powiadomienia i sterowania CLIP. Realizuje on również funkcje rozgłaszania informacji do grup użytkowników.

Uwaga!
Nowa wersja modułu MultiGSM 2 posiada wbudowaną pamięć i nie wymaga stosowania zewnętrznej karty microSD do zapisania listy numerów telefonów.

Wejścia/wyjścia modułu

Współpraca z dowolnym systemem alarmowym i urządzeniami wykonawczymi

Modu powiadomienia MultiGSM-PS 2 posiada wbudowane 8 wejść, służących do podłączania czujek alarmowych:

 • I1 - I6 - standardowe wejścia typu NO / NC, służące do kontroli stanu systemu alarmowego
 • I7 - I8 - wejścia analogowe NO / NC (GND - 12 V lub 0 - 10 V), umożliwiające współpracę z czujkami analogowymi

Moduł powiadomienia posiada również 1 wyjście przekaźnikowe. Dzięki niemu, z poziomu modułu można sterować urządzeniem automatyki domowej, takim jak np. napędem bramowym. Moduł jest również wyposażony w 3 wyjścia tranzystorowe z zabezpieczeniem zwarciowym (0.7 A) oraz 1 wyjście AUX z zabezpieczeniem 1 A. Wyjścia są sterowane przez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe lub LogicProcessor.

Aplikacje mobilne

Możliwość obsługi systemu z poziomu smartfonu

Dużą zaletą modułu MultiGSM-PS wersji 2 jest możliwość zdalnego sterowania z poziomu urządzeń mobilnych. Producent udostępnia aplikacje:

 • RopamBasic - aplikacja na urządzenia z systemem operacyjnym Android lub iOS, realizująca połączenie przez GPRS i serwer RopamBridge. Z jej poziomu użytkownik może podglądać stan podłączonych urządzeń, sterować wyjściami modułu, uzbrajać i rozbrajać system, przeglądać historię zdarzeń i przeglądać stan awarii. W przypadku modułu MultiGSM 2 aplikacja RopamBasic umożliwia również podgląd listy numerów telefonów, dodawanie i usuwanie numerów, importowanie i eksportowanie numerów oraz czyszczenie listy numerów.
 • RopamDroid - aplikacja na urządzenia z systemem operacyjnym Android, służąca do sterowania systemem. Z jej poziomu możliwe jest np. sprawdzanie statusu systemu, blokowanie wejścia lub grupowe sterowanie wyjściami. Cechą charakterystyczną aplikacji jest komunikacji z modułem przy pomocy wiadomości SMS.
 • RopamDroidPro - aplikacja na urządzenia z systemem operacyjnym Android, będąca rozszerzeniem aplikacji RopamDroid. Pro jest wersją wieloobiektową, umożliwiającą obsługę wielu systemów jednocześnie.

LogicProcessor

Inteligentne sterowanie automatyką domową

Dużą zaletą modułu powiadomienia MultiGSM-PS 2 jest wbudowany 32-bitowy mikroprocesor, z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS). Umożliwia on obsługę wielu zaawansowanych funkcji logicznych i funkcji czasowo-logicznych. Dzięki nim moduł można wykorzystać do realizacji automatyki domowej, połączonej ze sterowaniem GSM.

Moduł udostępnia funkcje logiczne dla wejść, wyjść, markerów, progów temperatury, progów wejść analogowych, awarii, timerów i wartości binarnych. Obsługuje on również 10 niezależnych warunków logicznych, 10 przekaźników czasowych i 4 timery kalendarzowe. Dzięki szerokim możliwością programowania logiki systemu, można go precyzyjnie dostosować do wymagań klienta i specyfiki obiektu.

Modem GSM 2G

Dobre parametry transmisji

Model MultiGSM-PS 2 zbudowano w oparciu o standardowy modem GSM dla sieci 2G. Zapewnia on stabilne parametry transmisji, z prędkością dochodząca do 64 kb/s. Taka prędkość w zupełności wystarcza do realizacji powiadomienia i zdalnego sterowania systemem. Sieć 2G cechuje się również dobrą odpornością na zakłócenia, co gwarantuje niezawodność transmisji danych. Dodatkowo moduł wykrywa próby zagłuszenia GSM (jamming), które są zapisywane w pamięci i sygnalizowane na wyjściu.

BasicGSM Manager

Programowanie z poziomu komputera

Ropam udostępnia autorskie oprogramowanie na komputer BasicGSM Manager, z poziomu którego możliwa jest pełna konfiguracja modułu MultiGSM-PS 2. Program posiada przyjazny interfejs, dzięki któremu konfiguracja jest prostsza i bardziej intuicyjna - co okazuje się nieocenione przy konfiguracji zaawansowanych funkcji i logiki systemu. Połączenie pomiędzy modułem a komputerem może zostać zrealizowane przez port microUSB lub przy pomocy GPRS.

Instalator ma również możliwość zmiany poszczególnych ustawień modułu przy pomocy odpowiednich komend SMS. Rozwiązanie to okazuje się bardzo wygodne, w sytuacji gdy potrzebne jest przeprowadzenie drobnej zmiany w parametrach modułu.

Pozostałe właściwości modułu MultiGSM-PS 2:

 • Gniazdo antenowe SMA, do podłączenia anteny GSM
 • Gniazdo nanoSIM, do umieszczenia karty
 • Port microUSB do podłączenia komputera serwisowego (programowanie i aktualizacja oprogramowania)
 • Wejścia FAC do kontroli napięcia AC (np. centrali alarmowej)
 • Sygnalizacja optyczna stanu urządzenia
 • Rozłączane listwy zaciskowe
 • Możliwość wgrania do 8 komunikatów głosowych do realizacji powiadomienia CALL
 • Pamięć do 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
 • Możliwość integracji z wideodomofonem, przy pomocy bramki VAR-1U. Umożliwia prowadzenie rozmów pomiędzy panelem bramowym, a telefonem komórkowym
 • Rejestracja wartości temperatury i wejść analogowych (do 7 dni), z automatycznym przesyłaniem logów przez e-mail
 • Obsługa kodów USSD, umożliwiająca kontrolę kart pre-paid z ustawieniem minimalnej kwoty na karcie
 • Wbudowany zegar RTC (czasu rzeczywistego), obsługa 4 timerów kalendarzowych, synchronizacja z siecią GSM lub serwerem NTP
 • Wbudowany modem GSM/GPRS-2G
 • Obsługa funkcji testu łączności - SMS, SMS STAN, CLIP, e-mail
 • Współpraca z czujkami temperaturowymi serii TSR-x i obsługa funkcji termostatu GSM
 • Współpraca z syntezerami mowy VSR-1 i VSR-2 do zapisu i odtwarzania komunikatów audio
 • Współpraca z modułem audio AMR-1 umożliwiającym nasłuch obiektu (podłączany do wejścia VSR)

Parametry techniczne MultiGSM-PS 2:

Ilość numerów powiadomień: 1000
Ilość numerów sterujących: 1000
Ilość wejść: 8
Ilość wyjść: 4
Wyjścia sterujące: TAK
Zdalna konfiguracja: TAK
Monitoring: GPRS, SMS, CLIP
Wbudowany zasilacz buforowy: TAK
Typ złącza: SMA
Konfiguracja: BasicGSM Manager / SMS
Zasilanie: 12V DC

Gwarancja producenta:

 • 24 miesiące

Podobne produkty w kategorii: Moduły GSM