BasicGSM-BOX 2 - moduł powiadomienia i sterowania GSM

wróć do: Moduły GSM

AAA

Producent

BasicGSM-BOX 2 - moduł GSM dedykowany do współpracy z centralami systemu alarmowego. Uniwersalny i niezawodny umożliwia realizację powiadomienia o zdarzeniach w systemie oraz jego zdalne sterowanie - z poziomu modułu użytkownik może np. zdalnie uzbrajać / rozbrajać system, przeglądać historię zdarzeń w systemie lub sterować urządzeniami automatyki domowej. Do najważniejszych cech charakterystyczny modułu można zaliczyć:

 • Realizacja powiadomień przy pomocy SMS / CALL / e-mail
 • Realizacja zdalnego sterowania przez SMS / CLIP / DTMF
 • Zdalna obsługa z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne RopamBasic lub RopamDroid
 • Pamięć 1000 zdarzeń
 • Wbudowany zaawansowany, 32-bitowy LogicProcessor
 • Wbudowany modem GSM sieci 2G
 • Wbudowane 6 wejść typu NO / NC, 2 wejścia analogowe NO / NC
 • Wbudowane 1 wyjście przekaźnikowe, 3 wyjścia OC i 1 wyjście AUX
 • Wbudowane gniazdo antenowe SMA-F
 • Wbudowane gniazdo nanoSIM
 • Wbudowany port microUSB do programowania i aktualizacji oprogramowania

BasicGSM 2 jest następcą znanego i cenionego modułu powiadomienia i sterowania Ropam BasicGSM. Wymieniając moduł wersji 1.0 na 2.0 w istniejącym już systemie istnieje możliwość przeprowadzenia migracji ustawień - szczegółowe informacje o migracji można znaleźć w instrukcji.

Zastosowanie BasicGSM 2:

Ze względu na budowę i funkcjonalność modułu BasicGSM 2 jest dedykowany do integracji z innymi urządzeniami, jako urządzenie pomocnicze. Przede wszystkim służy do współpracy z centralami systemu alarmowego, jako powiadomienie GSM i urządzenie do zdalnego sterowania systemem. Dzięki niemu możliwe jest np. zdalne uzbrajanie i rozbrajanie systemu, sterowanie poszczególnymi wyjściami, podgląd stanu poszczególnych wejść lub przeglądanie historii zdarzeń. BasicGSM znajduje również zastosowanie w:

 • systemach automatyki domowej
 • systemach kontroli dostępu
 • systemach kontroli i sterowania przez sieć GSM
 • systemach kontroli i nadzoru temperatury
 • systemach kontroli i nadzoru nad przesyłowymi sieciami energetycznymi

Powiadomienie GSM

Natychmiastowa informacja o zdarzeniu w systemie

Powiadomienie GSM jest obecnie podstawą każdego profesjonalnego systemu alarmowego. Moduł BasicGSM 2 korzysta ze standardowych, sprawdzonych technik powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach - SMS / CALL / e-mail. Powiadomienie może być realizowane na 8 różnych numerów telefonów, 8 adresów e-mail lub aplikacje na urządzenia mobilne RopamBasic i RopamDroid. Dodatkową zaletą modułu jest możliwość wgrania i odtwarzania do 8 komunikatów głosowych przy powiadomieniu CALL.

Wejścia/wyjścia modułu

Współpraca z dowolną centralą alarmową i urządzeniami wykonawczymi

Model BasicGSM 2 wyposażono w 8 wejść spośród których:

 • pierwsze 6 (I1 - I6) to standardowe wejścia typu NO / NC. Służą one do kontroli stanu systemu alarmowego
 • wejście 7 i 8 to wejścia analogowego NO / NC (GND - 12 V lub 0 - 10 V), umożliwiające podłączenie czujek analogowych

Moduł jest również wyposażony w 1 wyjście przekaźnikowe (O1), służące do sterowania automatyką domową, np. napędem bramowym. Posiada on również 3 wyjścia OC (open collector) oraz 1 wyjście zasilania AUX (12 V). Wyjścia są sterowane przez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe lub LogicProcessor. Są one również zabezpieczone zwarciowo (OCP), przeciążęniowo (OLP), termiczne (OHP), nadnapięciowo (OVP).

RopamBasic / RopamDroid

Zdalna obsługa z poziomu smartfonu

Dużą zaletą modułu powiadomienia BasicGSM 2 jest możliwość zdalnego sterowania z poziomu aplikacji mobilnych. Ropam udostępnia:

  • RopamBasic - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android i iOS. Realizuje ona połączenie przez GPRS oraz RopamBridge i z jej poziomu możliwy jest: podgląd stanu podłączonych urządzeń, sterowanie wyjściami modułu GSM, uzbrajanie / rozbrajanie systemu, przeglądanie historii zdarzeń i przeglądanie stanu awarii.
  • RopamDroid - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, umożliwiająca łatwe i szybkie sterowanie systemem (przez wiadomości SMS). Z jej poziomu użytkownik może np. sprawdzać status systemu, blokować wejścia lub grupowo sterować wyjściami.

LogicProcessor

Inteligentne sterowanie automatyką domową

Kolejną zaletą modułu BasicGSM 2 jest wbudowany 32-bitowy mikroprocesor, z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS). Dzięki niemu możliwa jest obsługa obsługa zaawansowanych funkcji logicznych i funkcji czasowo-logicznych. A co za tym idzie, moduł można wykorzystać do realizacji funkcji automatyki domowej, połączonej ze sterowaniem GSM.

BasicGSM udostępnia funkcje logiczne dla wejść, wyjść, markerów, progów temperatury, progów wejść analogowych, awarii, timerów i wartości binarnych. Obsługuje on również 10 niezależnych warunków logicznych, 10 przekaźników czasowych i 4 timery kalendarzowe. Możliwości programowania logiki systemu są bardzo szerokie, co umożliwia precyzyjne dostosowanie modułu do specyfiki obiektu i wymagań klienta.

Modem GSM 2G

Dobre parametry transmisji

Do budowy modułu BasicGSM 2 wykorzystano standardowy modem GSM dla sieci 2G. Zapewnia on stabilne parametry transmisji, z prędkością dochodząca do 64 kb/s. Taka prędkość w zupełności wystarcza do realizacji powiadomienia i zdalnego sterowania systemem. Sieć 2G cechuje się również dobrą odpornością na zakłócenia, co gwarantuje niezawodność transmisji danych. Dodatkowo moduł wykrywa próby zagłuszenia GSM (jamming), które są zapisywane w pamięci i sygnalizowane na wyjściu.

BasicGSM Manager

Programowanie z poziomu komputera

Ropam udostępnia autorskie oprogramowanie na komputer BasicGSM Manager, z poziomu którego możliwa jest pełna konfiguracja modułu BasicGSM 2. Program posiada przyjazny interfejs, dzięki któremu konfiguracja jest prostsza i bardziej intuicyjna - co okazuje się nieocenione przy konfiguracji zaawansowanych funkcji i logiki systemu. Połączenie pomiędzy modułem a komputerem może zostać zrealizowane przez port microUSB lub przy pomocy GPRS.

Instalator ma również możliwość zmiany poszczególnych ustawień modułu przy pomocy odpowiednich komend SMS. Rozwiązanie to okazuje się bardzo wygodne, w sytuacji gdy potrzebne jest przeprowadzenie drobnej zmiany w parametrach modułu.

Pozostałe właściwości modułu BasicGSM 2:

  • Gniazdo antenowe SMA-F, do podłączenia anteny GSM
  • Gniazdo nanoSIM, do umieszczenia karty
  • Gniazdo do podłączenia dedykowanego zasilacza PSR-ECO 2012
  • Port microUSB do podłączenia komputera serwisowego (programowanie i aktualizacja oprogramowania)
  • Wejścia FAC do kontroli napięcia AC (np. centrali alarmowej)
  • Sygnalizacja optyczna stanu urządzenia
  • Rozłączane listwy zaciskowe
  • Pamięć do 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
  • Obsługa kodów USSD, umożliwiająca kontrolę kart pre-paid z ustawieniem minimalnej kwoty na karcie
  • Wbudowany zegar RTC (czasu rzeczywistego), obsługa 4 timerów kalendarzowych, synchronizacja z siecią GSM lub serwerem NTP
  • Wbudowany modem GSM/DCS/EGSM
  • Obsługa funkcji testu łączności - SMS, SMS STAN, CLIP, e-mail
  • Współpraca z czujkami temperaturowymi serii TSR-x i obsługa funkcji termostatu GSM
  • Współpraca z syntezerami mowy VSR-1 i VSR-2 do zapisu i odtwarzania komunikatów audio
  • Współpraca z modułem audio AMR-1 umożliwiającym nasłuch obiektu (podłączany do wejścia VSR)

Parametry techniczne BasicGSM 2:

Ilość numerów powiadomień: 8
Ilość numerów sterujących: 8
Ilość wejść: 8
Ilość wyjść: 4
Wyjścia sterujące: TAK
Zdalna konfiguracja: TAK
Monitoring: GPRS, SMS, CLIP
Konfiguracja: BasicGSM Manager / SMS
Zasilanie: 12V DC
Wymiary: 68 x 87 x 32 mm
Waga: 0.065 kg

Gwarancja producenta:

 • 24 miesiące

Podobne produkty w kategorii: Moduły GSM