BasicGSM-PS 2 - moduł powiadomienia i sterowania GSM, zasilacz buforowy

wróć do: Moduły GSM

AAA
 • product/14/sp539414992417551.jpg

Producent

BasicGSM-PS 2 - moduł GSM dedykowany do współpracy z centralami systemu alarmowego. Uniwersalny i niezawodny umożliwia realizację powiadomienia o zdarzeniach w systemie oraz jego zdalne sterowanie - z poziomu modułu użytkownik może np. zdalnie uzbrajać / rozbrajać system, przeglądać historię zdarzeń w systemie lub sterować urządzeniami automatyki domowej. Do najważniejszych cech charakterystyczny modułu można zaliczyć:

 • Wbudowany zasilacz buforowy 12V DC i możliwość współpracy z akumulatorami podtrzymującymi
 • Realizacja powiadomień przy pomocy SMS / CALL / e-mail
 • Realizacja zdalnego sterowania przez SMS / CLIP / DTMF
 • Zdalna obsługa z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne RopamBasic lub RopamDroid
 • Pamięć 1000 zdarzeń
 • Wbudowany zaawansowany, 32-bitowy LogicProcessor
 • Wbudowany modem GSM sieci 2G
 • Wbudowane 6 wejść typu NO / NC, 2 wejścia analogowe NO / NC
 • Wbudowane 1 wyjście przekaźnikowe, 3 wyjścia OC i 1 wyjście AUX
 • Wbudowane gniazdo antenowe SMA-F
 • Wbudowane gniazdo nanoSIM
 • Wbudowany port microUSB do programowania i aktualizacji oprogramowania

BasicGSM-PS 2 jest następcą znanego i cenionego modułu powiadomienia i sterowania Ropam BasicGSM. Wymieniając moduł wersji 1.0 na 2.0 w istniejącym już systemie istnieje możliwość przeprowadzenia migracji ustawień - szczegółowe informacje o migracji można znaleźć w instrukcji.

Zastosowanie BasicGSM 2:

Ze względu na budowę i funkcjonalność modułu BasicGSM 2 jest dedykowany do integracji z innymi urządzeniami, jako urządzenie pomocnicze. Przede wszystkim służy do współpracy z centralami systemu alarmowego, jako powiadomienie GSM i urządzenie do zdalnego sterowania systemem. Dzięki niemu możliwe jest np. zdalne uzbrajanie i rozbrajanie systemu, sterowanie poszczególnymi wyjściami, podgląd stanu poszczególnych wejść lub przeglądanie historii zdarzeń. BasicGSM znajduje również zastosowanie w:

 • systemach automatyki domowej
 • systemach kontroli dostępu
 • systemach kontroli i sterowania przez sieć GSM
 • systemach kontroli i nadzoru temperatury
 • systemach kontroli i nadzoru nad przesyłowymi sieciami energetycznymi

Wbudowany zasilacz buforowy

Podtrzymanie pracy systemu po awarii sieci elektrycznej

Cechą charakterystyczną modelu "PS" jest wbudowany zasilacz buforowy 12V DC. Służy on do zasilania samego modułu GSM, a także urządzeń dodatkowych, takich jak np. sygnalizatory lub moduły przekaźników. Zasilacz spełnia wymagania normy PN-EN 50131-6 i może współpracować z akumulatorem 12V DC, kwasowo-ołowiowym suchym. Jego dodatkowymi zaletami są:

 • Kontrola napięcia AC / DC
 • Kontrola i dynamiczny test podłączonego akumulatora

Po zastosowaniu akumulatora, moduł GSM może pracować w trybie awaryjnym - podtrzymującym pracę modułu i podłączonych do niego urządzeń w przypadku awarii sieci elektrycznej. BasicGSM-PS 2 po awarii sieci elektrycznej przełącza się automatycznie w tryb buforowy. Gdy awaria ustanie, wraca do normalnego trybu pracy i rozpoczyna proces ładowania akumulatora.

Uwaga!
Moduł BasicGSM-PS 2 wymaga zasilania 17 - 20V AC lub 20 - 30V DC i powinien być montowany w dedykowanych obudowach z transformatorem

Powiadomienie GSM

Natychmiastowa informacja o zdarzeniu w systemie

Powiadomienie GSM jest obecnie podstawą każdego profesjonalnego systemu alarmowego. Moduł BasicGSM-PS 2 korzysta ze standardowych, sprawdzonych technik powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach - SMS / CALL / e-mail. Powiadomienie może być realizowane na 8 różnych numerów telefonów, 8 adresów e-mail lub aplikacje na urządzenia mobilne RopamBasic i RopamDroid. Dodatkową zaletą modułu jest możliwość wgrania i odtwarzania do 8 komunikatów głosowych przy powiadomieniu CALL.

Wejścia/wyjścia modułu

Współpraca z dowolną centralą alarmową i urządzeniami wykonawczymi

Model BasicGSM-PS 2 wyposażono w 8 wejść spośród których:

 • pierwsze 6 (I1 - I6) to standardowe wejścia typu NO / NC. Służą one do kontroli stanu systemu alarmowego
 • wejście 7 i 8 to wejścia analogowego NO / NC (GND - 12 V lub 0 - 10 V), umożliwiające podłączenie czujek analogowych

Moduł jest również wyposażony w 1 wyjście przekaźnikowe (O1), służące do sterowania automatyką domową, np. napędem bramowym. Posiada on również 3 wyjścia OC (open collector) oraz 1 wyjście zasilania AUX (12 V). Wyjścia są sterowane przez SMS, CLIP, DTMF, RopamBasic, zdarzenia systemowe lub LogicProcessor. Są one również zabezpieczone zwarciowo (OCP), przeciążęniowo (OLP), termiczne (OHP), nadnapięciowo (OVP).

RopamBasic / RopamDroid

Zdalna obsługa z poziomu smartfonu

Dużą zaletą modułu powiadomienia BasicGSM-PS 2 jest możliwość zdalnego sterowania z poziomu aplikacji mobilnych. Ropam udostępnia:

 • RopamBasic - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android i iOS. Realizuje ona połączenie przez GPRS oraz RopamBridge i z jej poziomu możliwy jest: podgląd stanu podłączonych urządzeń, sterowanie wyjściami modułu GSM, uzbrajanie / rozbrajanie systemu, przeglądanie historii zdarzeń i przeglądanie stanu awarii.
 • RopamDroid - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, umożliwiająca łatwe i szybkie sterowanie systemem (przez wiadomości SMS). Z jej poziomu użytkownik może np. sprawdzać status systemu, blokować wejścia lub grupowo sterować wyjściami.

LogicProcessor

Inteligentne sterowanie automatyką domową

Kolejną zaletą modułu BasicGSM-PS 2 jest wbudowany 32-bitowy mikroprocesor, z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS). Dzięki niemu możliwa jest obsługa obsługa zaawansowanych funkcji logicznych i funkcji czasowo-logicznych. A co za tym idzie, moduł można wykorzystać do realizacji funkcji automatyki domowej, połączonej ze sterowaniem GSM.

BasicGSM udostępnia funkcje logiczne dla wejść, wyjść, markerów, progów temperatury, progów wejść analogowych, awarii, timerów i wartości binarnych. Obsługuje on również 10 niezależnych warunków logicznych, 10 przekaźników czasowych i 4 timery kalendarzowe. Możliwości programowania logiki systemu są bardzo szerokie, co umożliwia precyzyjne dostosowanie modułu do specyfiki obiektu i wymagań klienta.

Modem GSM 2G

Dobre parametry transmisji

Do budowy modułu BasicGSM-PS 2 wykorzystano standardowy modem GSM dla sieci 2G. Zapewnia on stabilne parametry transmisji, z prędkością dochodząca do 64 kb/s. Taka prędkość w zupełności wystarcza do realizacji powiadomienia i zdalnego sterowania systemem. Sieć 2G cechuje się również dobrą odpornością na zakłócenia, co gwarantuje niezawodność transmisji danych. Dodatkowo moduł wykrywa próby zagłuszenia GSM (jamming), które są zapisywane w pamięci i sygnalizowane na wyjściu.

BasicGSM Manager

Programowanie z poziomu komputera

Ropam udostępnia autorskie oprogramowanie na komputer BasicGSM Manager, z poziomu którego możliwa jest pełna konfiguracja modułu BasicGSM-PS 2. Program posiada przyjazny interfejs, dzięki któremu konfiguracja jest prostsza i bardziej intuicyjna - co okazuje się nieocenione przy konfiguracji zaawansowanych funkcji i logiki systemu. Połączenie pomiędzy modułem a komputerem może zostać zrealizowane przez port microUSB lub przy pomocy GPRS.

Instalator ma również możliwość zmiany poszczególnych ustawień modułu przy pomocy odpowiednich komend SMS. Rozwiązanie to okazuje się bardzo wygodne, w sytuacji gdy potrzebne jest przeprowadzenie drobnej zmiany w parametrach modułu.

Pozostałe właściwości modułu BasicGSM-PS 2:

 • Gniazdo antenowe SMA-F, do podłączenia anteny GSM
 • Gniazdo nanoSIM, do umieszczenia karty
 • Port microUSB do podłączenia komputera serwisowego (programowanie i aktualizacja oprogramowania)
 • Wejścia FAC do kontroli napięcia AC (np. centrali alarmowej)
 • Sygnalizacja optyczna stanu urządzenia
 • Rozłączane listwy zaciskowe
 • Pamięć do 1000 zdarzeń z nadpisywaniem
 • Obsługa kodów USSD, umożliwiająca kontrolę kart pre-paid z ustawieniem minimalnej kwoty na karcie
 • Wbudowany zegar RTC (czasu rzeczywistego), obsługa 4 timerów kalendarzowych, synchronizacja z siecią GSM lub serwerem NTP
 • Wbudowany modem GSM/DCS/EGSM
 • Obsługa funkcji testu łączności - SMS, SMS STAN, CLIP, e-mail
 • Współpraca z czujkami temperaturowymi serii TSR-x i obsługa funkcji termostatu GSM
 • Współpraca z syntezerami mowy VSR-1 i VSR-2 do zapisu i odtwarzania komunikatów audio
 • Współpraca z modułem audio AMR-1 umożliwiającym nasłuch obiektu (podłączany do wejścia VSR)

Parametry techniczne BasicGSM-PS 2:

Ilość numerów powiadomień: 8
Ilość numerów sterujących: 8
Ilość wejść: 8
Ilość wyjść: 4
Wyjścia sterujące: TAK
Zdalna konfiguracja: TAK
Monitoring: GPRS, SMS, CLIP
Wbudowany zasilacz buforowy: TAK
Typ złącza: SMA
Konfiguracja: BasicGSM Manager / SMS
Zasilanie: 17 - 20V AC / 20 - 30V DC
Wymiary: 68 x 87 x 32 mm
Waga: 0.090 kg

Gwarancja producenta:

 • 24 miesiące

Podobne produkty w kategorii: Moduły GSM