Wybierz system kontroli dostępu dla siebie

Wypełnij poniższy formularz, a dzięki temu pracownicy firmy E-SYSTEM dobiorą system kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy specjalnie dla Ciebie.

Jeśli czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewien - pozostaw puste pole.

1. Proszę wybrać rodzaj poszukiwanego systemu:*

2. Jakie będzie miejsce instalacji systemu?*

pracowników

3. Czy w miejscu instalacji jest już zainstalowany system kontroli dostępu (KD) lub rejestracja czasu pracy pracowników (RCP)?

4. Proszę wybrać miejsce zainstalowania czytników:

5. Proszę wybrać rodzaj preferowanego zasilania czytników:

6. Jaki ma być sposób otwierania drzwi?

7. Czy wymagana jest historia zdarzeń w systemie KD?

8. Czy ma być dostępny na stałe podgl?d zdarzeń przez sieć komputerow??

9. Kontrola dostępu powinna być oparta na:

10. Preferowana godzina kontaktu:

11. Uwagi:

12. Dane kontaktowe:

* pole wymagane