Obraz z kamer on-line

Uwagi:

  1. Dla jakości i płynności wyświetlanego obrazu przez Internet, znaczenie ma przede wszystkim przepustowość wychodząca (tzw. "upload") łącza, do którego podłączony jest serwer (czyli rejestrator czy kamera IP).
  2. Możliwe jest udostępnienie obrazu z urządzenia IP także poprzez łącza o zmiennym adresie IP (jak np. Neostrada TP). Instrukcję konfiguracji urządzeń można przeczytać tutaj
  3. Większość rejestratorów i kamer IP, do wyświetlania obrazu przez przeglądarkę internetową, używa kontrolek ActiveX, dlatego ważne jest aby łączyć się przeglądarką Windows Internet Explorer. Przy próbach łączenia innymi przeglądarkami, obraz może nie zostać wyświetlony.
  4. Urządzenia używające kontrolek ActiveX do wyświetlania obrazu przez przeglądarkę, wymagają instalacji tejże kontrolki przy pierwszym połączeniu. Jeśli pojawiają się trudności z instalacją, wynikające z ustawień zabezpieczeń przeglądarki, należy adres IP, z którym chcemy się połączyć, dodać do strefy witryn zaufanych (Menu Narzędzia --> Opcje Internetowe --> Zabezpieczenia. Należy zaznaczyć "Zaufane witryny" i kliknąć przycisk "Witryny". Następnie, konieczne jest odznaczenie opcji "Żądaj weryfikacji serwera..." i dodanie adresu). Jeśli mimo wszystko przeglądarka odmawia instalacji, należy sprawdzić ustawienia zabezpieczeń, dotyczących ActiveX dla tej strefy (Menu Narzędzia --> Opcje Internetowe --> Zabezpieczenia. Należy zaznaczyć "Zaufane witryny" i kliknąć przycisk „Poziom niestandardowy…” i ustawić odpowiednie opcje w sekcji „Formanty ActiveX i dodatki Plug-in” na „włącz” (najczęściej problemy powoduje wyłączona opcja „Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX”).
  5. Urządzenia używające Javę lub QuickTime-a do wyświetlania obrazu przez sieć komputerową wymagają zainstalowania bezpłatnego interpretera Javy lub odtwarzacza QuickTime.

Podobne produkty w kategorii: Zasilacze wtyczkowe

IRlab
CIR-BA31FB - Mała, zewnętrzna kamera 520 linii, 3.6mm z korekcją podczerwieni, oświetlacz IR
Inny
GL606/230V - Obudowa zewnętrzna z grzałką 230V i uchwytem - pakiet 10 w cenie 9!
Pulsar
PSA12010 - Stabilizowany zasilacz impulsowy 1000 mA