Porady

Sygnalizatory alarmowe - jak to podłączyć ?

W związku z dużą liczbą zapytań, które dotyczą sposobu podłączania sygnalizatorów, poniżej prezentujemy ciekawą porcję wiedzy. Po przeczytaniu artykułu, podłączenie jakiegokolwiek sygnalizatora nie powinno stanowić problemu. Od czego zacząć ?

Praktycznie większość (jeśli nie każdy) sygnalizatorów z naszej oferty to urządzenia, które zasilane są napięciem stałym 12 V DC. Pobór prądu dla sygnalizacji optycznej i dla sygnalizacji akustycznej wynoszą łącznie kilkaset miliamperów (mA). Może to być np. 500mA, 700mA. Bardzo często spotyka się osobne zaciski do podłączenia toru akustycznego i optycznego. Dlaczego właśnie tak ? Producent danego egzemplarza sygnalizatora daje nam możliwość niezależnego sterowania obu torów. Instalator nie musi korzystać z uprzejmości producenta, ale jeśli tylko chce zrobić system bardziej elastyczny, powinien te dwie sygnalizacje wyzwalać niezależnie. W przypadku maksymalnego uproszczenia, tor akustyczny i optyczny można połączyć razem (zwykle jest to równoległe połączenie). Pokazuje to rysunek poniżej.

Sygnalizatory 

równolegle Schemat

Schemat podłączenia równoległego toru akustycznego i optycznego

Jakie zalety i wady niesie w sobie takie rozwiązanie ? Zaletą jest to, że przeznaczamy na sygnalizator tylko jedno wyjście centrali. To czasami nieuniknione, kiedy mamy do czynienia z małymi centralami. Wadą jest to, że pozbawiamy się niezależności działania obu torów. Jeśli ustawimy czas działania wyjścia centrali na 5 minut, to zarówno sygnalizacja optyczna i akustyczna włączą się na ten czas. Inna sprawa to to, że znacznie bardziej obciążamy wyjście centrali alarmowej. Lepiej jest, kiedy oba tory połączone są osobno, pod dwa różne wyjścia. Przykładowy schemat poniżej.

Sygnalizatory osobno 

Schemat

Schemat podłączenia oddzielnie toru akustycznego i optycznego

Powyższa konfiguracja umożliwia ustawienie dwóch różnych czasów działania dla każdego z torów. Czyli OUT1 oraz OUT2 mogą mieć różne czasy działania i mogą się włączać w takich samych bądź w różnych sytuacjach. To rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej eleganckie. Proponuję trzymać się tego podejścia.

Podział sygnalizatorów

Kolor sygnalizacji optycznej, sposób wyzwalania sygnalizacji oraz zasilanie awaryjne (tzw. sygnalizatory z własnym zasilaniem). Nas szczególnie interesują sposoby wyzwalania sygnalizacji. W zależności od tego, jakie złącza udostępnia sygnalizator, wyzwalanie może odbywać się w kilku wariantach. Zaczniemy od tych najłatwiejszych.

Wyzwalanie w sygnalizatorze SP-4001, SP-4003, SPL-5010, SP-500, SPL-2030..

Będziemy to rozpatrywać na przykładzie central Integra oraz Versa. Obie rodziny central mają inaczej skonstruowane wyjścia, ale o tym później. Pierwszy schemat poniżej prezentuje sposób podłączenia sygnalizatorów do centrali Versa.

Sygnalizatory Versa 

Schemat

Schemat podłączenia sygnalizatora do centrali VERSA

Centrale Versa na swoim pokładzie posiadają dwa wyjścia wysokoprądowe. Każde z tych wyjść posiada dwa zaciski (+ oraz -). Tutaj ważna uwaga. W przypadku central VERSA, potencjał "+12V" jest dostępny cały czas, natomiast sterowanie odbywa się "minusem" (na złączu -OUT1). Warto to zapamiętać, ponieważ w pewnych sytuacjach w życiu instalatora może mieć to kluczowe znaczenie. Z powyższego wynika, że pomiędzy stykami "+OUT1 a COM", dostępne jest cały czas napięcie 12V. Jest to szczególnie istotne, aby to zapamiętać, ponieważ w centralach INTEGRA wygląda to inaczej. Kolejny schemat ukazuje podłączenie tego samego sygnalizatora, ale do centrali INTEGRA.

Sygnalizatory Integra 

Schemat

Schemat podłączenia sygnalizatora do centrali INTEGRA

Ze schematu wynika, że tutaj sterowanie odbywa się "plusem". Każde z wyjść wysokoprądowych w INTEGRZE posiada tylko jeden zacisk (nie dwa zaciski, tak jak to ma miejsce w centralach Versa). Na tym zacisku w momencie włączenia pojawia się potencjał "+12V" względem masy (czyli względem zacisku COM). To bardzo proste. Wystarczy zapamiętać, że w centralach INTEGRA na wyjściach pojawia się "+", a w centralach Versa na wyjściu pojawia się "-", czyli tutaj masa.

Dlaczego w ogóle korzystamy z wyjść wysokoprądowych ? Ponieważ jak już ustaliliśmy, sygnalizator działa, kiedy ma tego prądu pod dostatkiem (występuje dość duże zapotrzebowanie na prąd). Wyjścia niskoprądowe będą miały za małą wydajność prądową, ponieważ wszystko na co je stać to zaledwie 50 mA. Pomimo małego prądu, te wyjście mają również wiele zastosowań - nawet przy sygnalizatorach. Zobaczmy..

Wyzwalanie w sygnalizatorze SP-4006, SP-4002, SD-6000, SP-6500, ..

Instalator znający chociaż teoretycznie powyższe sygnalizatory wie, że to modele z tzw. własnym zasilaniem. Co oznacza własne zasilanie ? Najczęściej jest to zapowiedź, że sygnalizator posiada wbudowany akumulator lub posiada miejsce na akumulator, który można opcjonalnie dokupić i podłączyć (przewody są już do niego wyprowadzone). Po co takie rozwiązania ? Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które włączy sygnalizację np. w przypadku przecięcia przewodu, który został ułożony do sygnalizatora. Widać, że jest to pewniejsze rozwiązanie i warto każdorazowo rozważyć zakup takiego urządzenia. Poniżej przykładowy schemat, następnie go przeanalizujemy.

Sygnalizator z własnym zasilaniem Schemat

Schemat podłączenia sygnalizatora z własnym zasilaniem (aktywacja wyjściami niskoprądowymi)

Sygnalizator posiada inaczej opisane zaciski. Zauważyć można, że do urządzenia na stałe podłączono zasilanie "+12 V" oraz masę. To normalna sytuacja w tych urządzeniach, które mają zasilanie awaryjne w postaci akumulatora. Ciągłe zasilanie może pełnić tutaj rolę ładowarki oraz układu, który kontroluje i dba o kondycję akumulatora. Samo wyzwalanie jest realizowane z użyciem wyjść niskoprądowych. Jest to możliwe, ponieważ główne zapotrzebowanie na duży prąd dostarcza już wyjście wysokoprądowe, w tym przypadku OUT1. W celu uaktywnienia sygnalizacji, wystarczy podać masę na wejścia STO / STA. Nazwy podpowiadają nam, że STO dotyczy sygnalizacji optycznej, natomiast STA dotyczy sygnalizacji akustycznej. Wiemy również z poprzednich artykułów, że potencjał masy (0V) jest podawany z wyjść niskoprądowych. Są to wyjścia z tzw. "otwartym kolektorem" (Open Collector).

Warto tutaj wspomnieć, że istnieje możliwość wyboru zworką trybu pracy i wyzwalania sygnalizatora. Przy tych sygnalizatorach ważne jest również to, że po podaniu na nie głównego zasilania, powinny być stabilne przez 20-30 sekund. Stabilność oznacza tutaj to, że na wejściach sterujących nie może być sygnału aktywującego działanie. Zapobiega to przypadkowemu uruchomienia się sygnalizacji podczas dokonywania podłączeń.

Kolejny przypadek podłączenia.. styki przekaźnika i MICRA

Postanowiłem opisać ten przypadek, ponieważ wielokrotnie mieliśmy przypadki, gdzie instalatorzy podłączali sygnalizator dosłownie wprost do wyjść przekaźnika. Rysunek poniżej..

Sygnalizator 

do Micry - źle

Częsty błąd przy podłączeniu sygnalizatora do modułu MICRA (schemat niepoprawny)

Takie podłączenie jest błędne. Spójrzmy, co się tu dzieje. W momencie alarmu, moduł MICRA zwiera styki przekaźnika NO1 z NO1. W efekcie zwieramy styki +SA ze stykiem -SA. Czy o to nam chodziło ? Odpowiedź jest oczywista - nie. Aby wyzwolić sygnalizację, potrzebujemy podać napięcie a nie zrobić zwarcie na pewnych zaciskach sygnalizatora. Poprawny schemat podłączenia sygnalizatora typu SP-4003 do modułu MICRA znajduje się poniżej.

Sygnalizator do Micry

Poprawny sposób podłączenia sygnalizatora do modułu MICRA

Ze schematu wynika, że do sygnalizatora doprowadzony jest na stałe potencjał 0V (masa). Upraszczając, "minusa" już mamy. Do pełnego zadziałania sygnalizatora brakuje jeszcze tylko "plusa". I to właśnie jest moment na użycie wyjścia przekaźnikowego w module Micra. Na jeden ze styków przekaźnika NO1 (dowolny) podajemy napięcie +12V. W momencie zadziałania przekaźnika, drugi styk NO1 zostanie zwarty z pierwszym i popłynie prąd do sygnalizatora. Sterowanie może być również odwrotne. Instalator może na stałe podać na sygnalizator napięcie +12V, natomiast przez przekaźnik przepuszczać "masę". Ważne jest tylko to, aby robić to świadomie.

Podsumowanie

Pokazaliśmy najprostsze sposoby podłączenia sygnalizatorów do różnych central. W kilku punktach przypomnijmy to, co najważniejsze.

  • Sygnalizatory mają najczęściej oddzielnie wyzwalaną optykę i akustykę
  • Podczas sygnalizacji pobierany jest stosunkowo duży prąd. Należy używać wyjść wysokoprądowych, jako "głównego" dostawcę energii
  • Niektóre sygnalizatory posiadają wbudowany (albo miejsce) akumulator. W celu ciągłego podtrzymania pracy i kontroli pracy akumulatora, należy do takiego sygnalizatora na stałe podłączyć napięcie 12V. Powinno się wykorzystać do tego celu wyjście wysokoprądowe
  • Jeśli sygnalizator posiada doprowadzone na stałe napięcie napięcie +12V (z wyjścia wysokoprądowego), do wyzwalania sygnalizacji można wykorzystać wyjścia niskoprądowe
  • Styki NO,NO w module MICRA to styki przekaźnika. W momencie aktywacji zostają ze sobą zwarte. Aby "przenosić" napięcie przez styki, należy do jednego z tych styków podłączyć potencjał 0 lub 12V.

Powyższe konfiguracje i schematy dają jedynie obraz, jak należy poprawnie zabrać się do podłączania sygnalizatorów. Nie wyczerpują one wszystkich wariantów, ale analiza każdego z tych schematów pozwoli na opanowanie tego zagadnienia. W przypadku niejasności prosimy o kontakt z załogą naszej firmy.

Dariusz Bembenek