Zmiany w karcie gwarancyjnej SATEL

Zmiany w karcie gwarancyjnej SATEL

Od wielu lat firma SATEL dodaje do swoich urządzeń kartę gwarancyjną,  która stanowi dokument indentyfikacyjny uprawniający do skorzystania z gwarancji producenckiej. Nasi Klienci, w tym dystrybutorzy indywidualnie podchodzili do tej pory do tego obowiązku, natomiast SATEL weryfikacje prowadził w przypadku braku dokumentu na podstawie daty sprzedaży urządzenia.

Od dnia 25.12.2014 roku konsument (osoba fizyczna) otrzymał od ustawodawcy dalece idące przywileje ułatwiające mu reklamowanie zakupionego urządzenia. Niestety nie poprzestano wyłącznie na przywilejach,  wprowadzono również obostrzenia do spełnienia. Firma SATEL postanowiła zmienić  treść karty gwarancyjnej w celu dostosowania się do nowych przepisów. Zmienił też  podejście w ramach obsługi zleceń serwisowych. Warunkiem skutecznej ochrony Dystrybutora oraz Producenta przed nadużyciami jest prawidłowo wypełniona i przesłana przy zgłoszeniach serwisowych karta gwarancyjna lub dokument zakupowy zawierający numer indentyfikacyjny produktu (MNI).

Prosimy, aby Państwo pamiętali, iż „Podstawowym dokumentem określającym Ogólne Warunki Gwarancji jest Karta Gwarancyjna dołączana do PRODUKTU. AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR wydaje Klientowi wraz z PRODUKTEM Kartę Gwarancyjną oraz sprawdza zgodność znajdujących się na PRODUKCIE oznaczeń z danymi zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. Dla PRODUKTU do którego nie jest dołączana Karta Gwarancyjna  okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży danego PRODUKTU...." (ZAŁĄCZNIK „D” DO UMOWY RAMOWEJ Zasady realizacji zleceń serwisowych punkt 4)