Zapowiedzi produktowe Satel 2010

Zapowiedzi produktowe Satel 2010

W związku z obchodami 20-lecia firmy Satel poszerza się jej oferta. Wszystkie wymienione produkty wkrótce pojawią się w naszym sklepie internetowym.

Poniżej krótka informacja o każdym z urządzeń.

 • INT-KGR - Manipulator z klawiaturą sensoryczną

  • duża i wygodna w użyciu klawiatura reagująca na dotyk
  • ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji
  • podświetlany wyświetlacz graficzny LCD o wysokim kontraście
  • dodatkowe menu i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora
  • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku
  • Manipulator współpracuje z centralami INTEGRA
 • INT-TFT7 - Zaawansowany sterownik systemu bezpieczeństwa i automatyki

  • 7” kolorowy wyświetlacz LCD
  • łatwa obsługa systemu przy pomocy definiowanych przycisków – „WIDGETÓW”
  • dedykowane WIDGETY dla funkcji automatyki domowej
  • indywidualne dla użytkowników ekrany z WIDGETAMI ułatwiające organizowanie funkcji sterowania
  • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań przy pomocy pojedynczego WIDGETA
  • podgląd „na żywo” obrazu z kamer IP systemu monitoringu wizyjnego
  • możliwość zdalnego sterowania centralą poprzez sieci TCP/IP
  • manipulator współpracuje z centralami INTEGRA
 • GPRS-T3 - Moduł monitoringu GPRS/SMS/CLIP z funkcjami centrali alarmowej

  • 4 wejścia programowane jako cyfrowe lub analogowe
  • 2 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
  • obsługa 8 pilotów 433 MHz i czujek bezprzewodowych
  • monitorowanie stanu: wejść, użycia pilotów, zasilania w formie kodów zdarzeń wysyłanych do dwóch stacji monitorujących przy pomocy transmisji GPRS oraz wiadomości SMS
  • możliwość podsłuchu dźwięków z monitorowanego obiektu
  • nieulotna pamięć zdarzeń (do 1024)
  • możliwość zdalnego konfigurowania modułu
  • wbudowany zasilacz impulsowy
Poza wyżej wymienionymi produktami, firma Satel wprowadza do oferty także:
 • STAM-IRS - Samodzielny system stacji monitoringu z wbudowanym mikro serwerem
 • STAM-BOX - Modularny system odbiornika stacji monitoringu
 • ACCO-KPWG i ACCO-KPWG-PS - Samodzielne kontrolery przejścia z możliwością łączenia w sieć RS-485, obsługujące czytniki przesyłające dane w formacie Wiegand i EM-Marin
 • CSP–204 - Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej z wyświetlaczem LCD
 • CSP-208 - Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej z wyświetlaczem LCD
 • CSP-104 - Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej z wyświetlaczem LCD
 • CSP-108 - Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej z wyświetlaczem LCD
 • DRP-100 - Punktowa czujka dymu
 • DCP-100 - Punktowa czujka ciepła
 • DMP-100 - Punktowa, wieloczujnikowa czujka dymu i ciepła
 • SPP-100 - Sygnalizator akustyczny z niską podstawą
 • SPP-101 - Sygnalizator akustyczny z niską podstawą
 • SPP-110 - Sygnalizator akustyczny z dodatkową sygnalizacją optyczną z niską podstawą
 • SPP-111 - Sygnalizator akustyczny z dodatkową sygnalizacją optyczną z wysoką podstawą
 • ROP-100 - Ręczny ostrzegacz pożarowy
 • INT-CR - Czytnik kart zbliżeniowych do sterowania czuwaniem w strefach
 • ATD-100 - Dwukierunkowa bezprzewodowa czujka temperatury systemu ABAX
 • ARU-100 - Retransmiter sygnałów z urządzeń bezprzewodowych systemu ABAX

Źródło: www.satel.pl