PERFECTA 32-WRL LTE SET-A - Centrala alarmowa z anteną i obudową

wróć do: Centrale mikroprocesorowe

AAA

Producent

PERFECTA 32-WRL LTE SET-A - Zestaw systemu alarmowego, zaliczana do rodziny SATEL PERFECTA. Uniwersalna i niezawodna, jest doskonałym wyborem do budowy standardowych systemów alarmowych, w małych i średniej wielkości obiektach. Można ją polecać do realizacji systemu SSWiN w miejscach takich jak: mieszkania, dom jednorodzinne, biura, nieduże firmy / sklepy. Centrala PERFECTA 32 LTE służy do budowy przewodowego systemu alarmowego.

Cechy wyróżniające modelu PERFECTA 32-WRL LTE:

 • Zgodność z normą EN 50131-1 Grade 2, EN 50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 i EN 50130-5 Klasa II
 • Obsługa 2 niezależnych stref alarmowych, z możliwością pracy w trybach: pełny, dzienny, nocny
 • Obsługa do 15 użytkowników, z możliwością przypisania im indywidualnych uprawnień
 • Wbudowane 8 wejść i 4 wyjścia przewodowe, z możliwością rozbudowy do 32 wejść i 12 wyjść przewodowych (np. przy pomocy ekspanderów INT-E lub INT-O)
 • Wbudowany dwukierunkowy moduł radiowy 433 MHz, umożliwiający bezprzewodową komunikację z manipulatorami PRF-LCD-WRL, sygnalizatorami MSP-300 oraz jednokierunkowymi czujkami bezprzewodowymi MICRA
 • Obsługa 32 wejść bezprzewodowych bez dodatkowych modułów, pełna zamienność przewodowych na bezprzewodowe i obsługa 4 wyjść bezprzewodowych (do sygnalizatorów MSP-300)
 • Wbudowany moduł GSM LTE do realizacji szczegółowego powiadomienia. Moduł obsługuje 2 karty SIM, co dodatkowo podnosi niezawodność
 • Możliwość zdalnej obsługi z poziomu urządzeń mobilnych z darmową aplikacją "PERFECTA CONTROL" (iOS, Android)
 • Konfiguracja z poziomu manipulatora lub komputera z oprogramowaniem "PERFECTA Soft"
 • Wbudowany syntezer głosowy (16 komunikatów audio) i możliwość zdalnego nasłuchu tego co dzieje się na obiekcie
 • Możliwość współpracy z maksymalnie 4 manipulatorami przewodowymi PRF-LCD lub bezprzewodowymi PRF-LCD-WRL (w dowolnej konfiguracji)
 • Wbudowany zasilacz buforowy 12 V / 2 A

Centrale serii WRL są doskonałym wyborem dla osób, które w przyszłości będą chciały rozbudować system o dodatkowe urządzenia wejściowe i wyjściowe. Zastosowanie urządzeń bezprzewodowych wyklucza konieczność prowadzenia nowych przewodów połączeniowych.

W skład zestawu wchodzą:

 • Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL LTE
 • Antena ANT-GSM-I
 • Obudowa OPU-4 P

Wejścia / wyjścia alarmowe

Obsługa dowolnych czujek, sygnalizatorów i urządzeń automatyki
Centrala PERFECRA 32-WRL LTE posiada wbudowane 8 programowalnych wejść przewodowych, którym można ustawić 20 typów reakcji. Umożliwiają one podłączenie praktycznie dowolnych czujek alarmowych NO / NC, jak również czujek roletowych i wibracyjnych. Centrala obsługuje standardowe konfiguracje wejść:

 • NO
 • NC
 • EOL
 • 2EOL/NO
 • 2EOL/NC

Centrala jest również wyposażona w 2 wyjścia wysokoprądowe i 2 wyjścia niskoprądowe typu OC. Wyjścia wysokoprądowe (12V DC / 1 A) służą do sterowania urządzeniami o dużym poborze mocy. Można je wykorzystać np. do wyzwalania sygnalizatorów systemu alarmowego. Wyjścia niskoprądowe (12V DC / 25 mA) służą do wyzwalania przekaźników, odpowiedzialnych za sterowanie automatyką, oświetleniem, roletami, itp. Na płycie centrali znajdują się również 2 wyjścia zasilające 12 V DC.

Dodatkową zaletą centrali jest możliwość rozbudowy do 32 wejść i 12 wyjść przewodowych. Dzięki czemu system można z łatwością rozszerzyć o dodatkowe urządzenia wejściowe i wyjściowe. Wejścia można rozbudować przy pomocy ekspanderów INT-E, a wyjścia przy pomocy ekspanderów INT-O lub INT-ORS.

Moduł radiowy 433 MHz

Obsługa bezprzewodowych czujek, sygnalizatorów i manipulatorów
Cechą charakterystyczną centrali serii WRL jest wbudowany moduł radiowy 433 MHz. Dzięki niemu może ona współpracować z jednokierunkowymi czujkami bezprzewodowymi MICRA i pilotami MPT-350 (max. 15) oraz dwukierunkowymi sygnalizatorami MSP-300 i manipulatorami PRF-LCD-WRL. Transmisja bezprzewodowa daje możliwość łatwego uzupełnienia systemu o dodatkowe urządzenia i nie wymaga prowadzenia nowych przewodów połączeniowych. Przez co centrale serii WRL są doskonałym wyborem dla osób, które możliwe że w przyszłości będą go chciały rozbudować o kolejne urządzenia.

Moduł radiowy zapewnia pełną wymienność czujek przewodowych na bezprzewodowe i nie wymaga dodatkowych ekspanderów - tzn, do centrali PERFECTA 32-WRL LTE można od razu podłączyć 32 czujki bezprzewodowych. Czujki przewodowe i bezprzewodowe można podłączać w dowolnej konfiguracji. Należy pamiętać, że konieczne jest użycie ekspandera INT-E, jeżeli do centrali ma być podłączonych więcej niż 8 czujek przewodowych. Centrala posiada również 4 dodatkowe wyjścia bezprzewodowe, umożliwiające współpracę z sygnalizatorami serii MSP-300.

Współpracujące urządzenia bezprzewodowe:

 • MFD-300 - czujka zalania wodą
 • MGD-300 - czujka zbicia szyby
 • MMD-300 - czujka magnetyczna
 • MMD-302 - czujka magnetyczna z wejściem roletowym
 • MPD-300 - pasywna czujka podczerwieni
 • MSD-300 - czujka dymu i ciepła
 • MSP-300 - sygnalizator zewnętrzny (max. 4)
 • PRF-LCD-WRL - manipulator (max. 4)

Współpraca z pilotem MPT-350

Wygodna obsługa systemu alarmowego
Dodatkową zaletą centrali WRL jest możliwość jej obsługi przy pomocy pilota MPT-350. Przy jego pomocy użytkownik może załączać i wyłączać czuwanie systemu, a także sterować dodatkowymi funkcjami. Przykładowo może sterować podłączonymi do centrali urządzeniami automatyki, oświetleniem, itp. Może również uruchomić alarm napadowy i wezwać pomoc. W systemie może pracować maksymalnie 15 pilotów (po jednym dla każdego użytkownika).

2 strefy i 15 użytkowników

Doskonała do małych i średniej wielkości obiektów
Centrale rodziny PERFECTA maja możliwość wydzielenia 2 niezależnych stref, w których mogą pracować w trybach: tryb pełny, tryb dzienny, tryb nocny. Wydzielenie 2 stref znacznie zwiększa możliwości konfiguracyjne systemu, dzięki czemu można go lepiej dostosować do wymagań użytkownika końcowego. Tryb pracy poszczególnych stref może być zmieniany automatycznie, przy pomocy timerów. Może być on również zmieniany ręcznie przez użytkownika, z poziomu manipulatora lub pilota. Centrala obsługuje do 15 użytkowników, którym można przypisać indywidualne uprawnienia określające zakres dostępu.

Moduł GSM LTE

Możliwość zdalnej obsługi i programowania systemu alarmowego
Centrala PERFECTA 32-WRL LTE posiada fabrycznie wbudowany moduł GSM obsługujący transmisję danych w technologii LTE. Dzięki niemu możliwe jest:

 • Zdalne programowanie systemu z poziomu komputera z programem PERFECTA Soft
 • Zdalne sterowanie systemem z poziomu telefonu z aplikacją PERFECTA CONTROL - uzbrajanie i rozbrajanie systemu, historia zdarzeń, itp.
 • Zdalne monitorowanie zdarzeń (można je również monitorować przez SMS lub tor audio)

Duża zaletą wbudowanego modułu GSM jest obsługa 2 kart nano-SIM. Druga karta służy jako tor zapasowy, co znacznie zwiększa niezawodność komunikacji z centralą alarmową. Zastosowanie kart od różnych operatorów dodatkowo zabezpiecza przed problemami technicznymi od strony dostawcy usług - takimi jak np. awaria jego stacji nadawczej. Kolejną zaletą centrali jest funkcja automatycznego sprawdzania środków na karcie. Jeżeli są one zbyt niskie na manipulatorze pojawia się sygnalizacja awarii, która nie zniknie dopóki środki na karcie nie zostaną uzupełnione.

Moduł audio

Komunikaty głosowe i możliwość nasłuchu
Centrale PERFECTA posiadają również wbudowany moduł powiadomienia głosowego. Można na nim zdefiniować do 16 komunikatów głosowych na 8 numerów telefonów. Użytkownik może wgrać swoje własne komunikaty głosowe w formacie WAV. Dodatkową zaletą modułu audio jest możliwość prowadzenia nasłuchy tego co dzieje się na obiekcie. Użytkownik może "zadzwonić" na centralę i prowadzić nasłuch. Aby było to możliwe centralę należy wyposażyć w dodatkowy mikrofon podłączany do gniazda mini-jack. Producent zaleca stosowanie modelu SATEL MIC-1.

PERFECTA Soft

Łatwe programowanie i konfiguracja systemu
Pełny proces programowania systemu PERFECTA można przeprowadzić z poziomu komputera z programem PERFECTA Soft. Cechuje się on wygodnym interfejsem, który krok po kroku przeprowadza przez proces konfiguracji systemu. Jest on również świetnym narzędziem dla doświadczonych instalatorów, którzy z jego poziomu mogą szybko konfigurować nawet najbardziej zaawansowane funkcje alarmowe. Połączenie pomiędzy komputerem a centralą alarmową można zrealizować:

 • Przewodowo, przez interfejs RS-232 (wymaga użycia kabla USB-RS)
 • Zdalnie, łącząc się bezprzewodowo przez moduł GSM

Instalator może również zmieniać poszczególne ustawienia, a nawet przeprowadzić pełną konfigurację systemu z poziomu manipulatora PRF-LCD. Możliwość konfiguracji z poziomu manipulatora okazuje się przydatna, kiedy instalator chce zmienić podstawową funkcję i może to zrobić szybciej przez manipulator, niż przez komputer.

PERFECTA CONTROL

Zdalna obsługa systemu alarmowego
SATEL udostępnia darmową aplikację PERFECTA CONTROL, z poziomu której można nawiązać zdalne połączenie z centralą alarmową. Aplikacja cechuje się wysoką funkcjonalnością i posiada intuicyjny interfejs użytkownika, co czyni z niej wygodne narzędzie do sterowania systemem. Z jej poziomu użytkownik może:

 • Uzbrajać i rozbrajać cały system alarmowy, jak i poszczególne strefy
 • Sprawdzać stan poszczególnych stref, wejść/wyjść alarmowych, a także przeglądać historię zdarzeń
 • Sterować wyjściami, czyli obsługiwać podłączone urządzenia automatyki, sterować oświetleniem, itp.

Dodatkową zaletą aplikacji PERFECTA CONTROL są powiadomienia zrealizowane przy pomocy wiadomości PUSH. Są to krótkie powiadomienia dźwiękowe, dzięki którym można w szybki sposób zorientować się co dzieje się na obiekcie. Funkcja PUSH działa w tle, przez co użytkownik jest powiadamiany o stanie systemu w sposób ciągły.

Łączenie przez serwer SATEL

Bezpieczne, szyfrowane połączenie zdalne
Zdalne połączenie pomiędzy komputerem i telefonem, a centralą jest realizowane przez autorską usługę zestawiania połączeń SATEL. Zapewnia ona szyfrowaną komunikację, która gwarantuje bezpieczeństwo i poufność transmisji. Dodatkowo usługa zestawiania połączeń nie wymaga zewnętrznego adresu IP lub wykonywania zaawansowanej konfiguracji sieci.

Monitoring

Dodatkowe zabezpieczenie systemu
Centrale PERFECTA realizują funkcje monitorowania zdarzeń do 2 stacji monitorujących. Dzięki niej możliwe jest wysłanie stosownego powiadomienia bezpośrednio do siedziby firmy ochroniarskiej, co znacznie skraca czas reakcji ochrony. Funkcja monitorowania obsługuje formaty komunikacji Contact ID i SIA, a kody do stacji monitorującej mogą być przesyłane przy pomocy:

 • GPRS
 • kanał głosowy GSM
 • wiadomości SMS

Zasilacz buforowy

Podtrzymanie pracy systemy w przypadku awarii sieci elektrycznej
Centrala PERFECTA 32-WRL LTE posiada wbudowany impulsowy zasilacz buforowy 12 V DC (2 A). Po zastosowaniu akumulatora (SLA 12 V), centrala może pracować w trybie buforowym, podtrzymującym pracę systemu alarmowego po awarii sieci 230 V AC. Centrala przełącza się w tryb akumulatorowy automatycznie i wraca do normalnego trybu pracy gdy awaria ustanie. Po powrocie do normalnego trybu pracy rozpoczyna również proces ładowania akumulatora - prąd ładowania wynosi 0.5 A.

Uwaga!
Do spełnienia normy EN 50131 Grade 2, zastosowany akumulator musi gwarantować pracę w trybie awaryjnym przez okres minimalnie 12 godzin.

Parametry techniczne PERFECTA 32-WRL LTE:

Ilość wejść: 8
Max ilość wejść: 32
Strefy: 2
Wyjścia wysokoprądowe: 2
Wyjścia niskoprądowe: 2
Max ilość wyjść: 16
Timery: 8
Pamięć zdarzeń: 3584
Max ilość użytkowników: 15
Wbudowany moduł GSM: TAK
Wbudowany moduł radiowy: TAK
Parametry linii: NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO
Zdalne sterowanie: Aplikacja PERFECTA Control
Certyfikat EN50131: Grade 2
Temperatura pracy: -10...+55 oC
Wbudowany zasilacz: Buforowy
Wydajność zasilacza: 2 A
Napięcie zasilania: 18 V AC
Zasilanie: 12 V DC
Pobór prądu (płyta): 240 mA
Wymiary: Centrala - 160 x 110 mm

Gwarancja producenta:

 • 24 miesiące

Podobne produkty w kategorii: Centrale mikroprocesorowe