BCS-P-NVR1604-4K-II - 16-kana這wy rejestrator IP, 12 Mpx, 160 Mb/s, H.265

wr鵵 do: Rejestratory NVR

AAA

Producent

BCS-P-NVR1604-4K-II - 16-kana這wy rejestrator, dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP BCS POINT. Zaliczany do serii "4K", cechuje si wysok jako軼i wykonania, kt鏎a gwarantuje stabilne parametry pracy ci庵貫j i umo磧iwia obs逝g kamer wysokiej rozdzielczo軼i. Do najwa積iejszych zalet rejestratora mo積a zaliczy:

 • Bitrate wej軼iowy 160 Mb/s i mo磧iwo嗆 obs逝gi do 16 kamer IP
 • Maksymalna obs逝giwana rozdzielczo嗆 kamer: 12 Mpx
 • Obs逝ga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu
 • Wbudowany WEB Server i podw鎩ny interfejs sieciowy gigabit ethernet
 • Obs逝ga funkcji P2P i mo磧iwo嗆 pracy w chmurze
 • Miejsce na 4 dyski twarde SATA, ka盥y po 6 TB (陰cznie 24 TB)
 • Wbudowane 2 wyj軼ia HDMI (3840 x 2106 / 1920 x 1080) i 1 wyj軼ie VGA (1920 x 1080)
 • Wbudowane 3 porty USB (2x USB 2.0 i 1x USB 3.0)
 • Wbudowane 16 wej嗆 i 4 wyj軼ia alarmowe
 • Wbudowane 1 wej軼ie i 1 wyj軼ie audio
 • Wbudowany interfejs RS-485 / RS-232
 • Kompresja H.265 / H.264 i potr鎩ny strumie kodowania

BCS-P-NVR1602-4K-II to uniwersalny rejestrator, kt鏎y sprawdza si 鈍ietnie niedu篡ch systemach CCTV. Mo積a go stosowa w miejscach takich jak np. domy, sklepy, pomieszczenia biurowe lub obiekty przemys這we. Sprawdza si on r闚nie w obiektach, w kt鏎ych wymagana jest wysoka jako嗆 generowanego obrazu. Przyk豉dowo znajduje on zastosowanie w plac闚kach bank闚, sklepach jubilerskich lub kantorach wymiany walut.

Rejestrator 4K

Obs逝ga kamer wysokiej rozdzielczo軼i
Cech charakterystyczn rejestrator闚 serii "4K" jest mo磧iwo嗆 wsp馧pracy z kamerami IP wysokiej rozdzielczo軼i. Dzi瘯i czemu mo積a je stosowa w systemach monitoringu, kt鏎ym stawia si najwy窺ze wymagania co do jako軼i generowanego obrazu. Sprawdzaj si one 鈍ietnie w miejscach takich jak np. kantory wymiany walut, sklepy z bi簑teri, plac闚ki bank闚, poczty lub stacje kolejowe. Maksymalna rozdzielczo嗆 obs逝giwanych kamer przez rejestrator BCS-P-NVR1604-4K-II wynosi 12 Mpx.

Bitrate wej軼iowy rejestratora wynosi 160 Mb/s. Dzi瘯i czemu jest on w stanie obs逝篡 kamery wysokiej rozdzielczo軼i na ka盥ym kanale. Przyk豉dowo mo積a do niego pod陰czy 16 kamer IP 25 kl/s @ 2 Mpx, kt鏎e wymagaj pasma oko這 80 Mb/s. W takiej konfiguracji po這wa pasma nie jest wykorzystywana, co 鈍iadczy o tym, 瞠 rejestrator mo瞠 skutecznie wsp馧pracowa z kamerami wy窺zej rozdzielczo軼i. Bitrate wyj軼iowy wynosi 320 Mb/s.

Rejestrator IP

Mo磧iwo嗆 zdalnej obs逝gi systemu monitoringu
Rejestrator posiada wbudowany WEB server i podw鎩ny interfejs sieciowy gigabit ethernet (2x 10 / 100 / 1000 Mb/s). Dzi瘯i nim, u篡tkownik mo瞠 nawi您a zdalne po陰czenie z rejestratorem i zdalnie obs逝giwa system monitoringu. Podczas pracy zdalnej u篡tkownik mo瞠 np. podgl康a obraz z kamer "na 篡wo" lub odtwarza nagrania zapisane na dyskach twardych nagrania. Je瞠li posiada uprawnienia administratora, mo瞠 r闚nie zdalnie zdalnie zmienia parametry pracy systemu CCTV. Zdalne po陰czenie z rejestratorem mo瞠 zosta zrealizowane przy pomocy:

 • Przegl康arki internetowej, z poziomu kt鏎ej u篡tkownik ma dost瘼 do pe軟ej funkcjonalno軼i i mo瞠 dowolnie konfigurowa parametry pracy
 • Dedykowanego oprogramowania na komputer BCS Manager, s逝膨cego do budowy zaawansowanego centrum zarz康zania systemem monitoringu
 • Aplikacji na urz康zenia mobilne (Android / iOS), kt鏎a daje dost瘼 do podstawowej funkcjonalno軼i

BCS Manager

Centrum zarz康zania monitoringiem
Producent udost瘼nia darmowe oprogramowanie BCS Manager, s逝膨ce do budowy zaawansowanego centrum zarz康zania monitoringiem. Z jego poziomu u篡tkownik ma dost瘼 do pe軟ej funkcjonalno軼i systemu i mo瞠 dowolnie zmienia jego parametry pracy. Dodatkowo BCS Manager udost瘼nia intuicyjny interfejs u篡tkownika, dzi瘯i kt鏎emu obs逝ga systemu CCTV jest stosunkowo prosta. Do najwi瘯szych zalet oprogramowania BCS Manager mo積a zaliczy:

 • Obs逝g do 1000 po陰cze
 • Podgl康 na 篡wo 256 kana堯w (max. 64 okna na karcie)/li>
 • Tworzenie schemat闚 alarmowych/li>
 • Synchroniczne odtwarzanie nagra z max. 36 kamer jednocze郾ie (zdalnie i lokalnie)/li>
 • Zdaln konfiguracja urz康ze, tworzenie grup urz康ze i zarz康zanie nimi/li>
 • Sterowanie kamerami PTZ/li>
 • Obs逝g audio/li>
 • Obs逝g TV WALL/li>

Praca w chmurze

Wygodny spos鏏 zmiany ustawie
Du膨 zalet systemu BCS Point jest mo磧iwo嗆 pracy w chmurze. Z jej poziomu mo積a nawi您a zdalne po陰czenie z systemem i swobodnie zmienia parametry pracy zar闚no rejestratora, jak i kamer. Cech charakterystyczn pracy w chmurze jest to, 瞠 陰cz帷y si przez ni u篡tkownik mo瞠 w pe軟i konfigurowa system - dok豉dnie tak samo, jakby by fizycznie wpi皻y do tej samej sieci. Do dodatkowych zalet pracy w chmurze mo積a zaliczy:

 • Mo磧iwo嗆 tworzenia praktycznie dowolnej wielko軼i tablic urz康ze. Nast瘼nie po po陰czeniu si z chmur z poziomu innego urz康zenia, ca豉 tablica jest ju w aplikacji i nie trzeba jej tworzy na nowo
 • Mo磧iwo嗆 zdalnej regulacji mocy o鈍ietlacza
 • Mo磧iwo嗆 wygenerowania has豉 1-dniowego

Funkcja P2P

ζtwy zdalny podgl康 z poziomu urz康ze mobilnych
Rejestrator obs逝guje r闚nie funkcj P2P, kt鏎a wyklucza konieczno嗆 stosowania zewn皻rznego adresu IP. Wystarczy, 瞠 u篡tkownik zeskanuje kod QR aby uzyska zdalny podgl康 z poziomu telefonu lub tabletu. Jest to wyj徠kowo wygodny spos鏏 na zestawianie zdalnego po陰czenia, kt鏎y nie wymaga praktycznie 瘸dnej konfiguracji.

Funkcje inteligentnej analizy

Mo磧iwo嗆 realizacji zaawansowanych scenariuszy nagrywania
Kolejn zalet rejestratora jest obs逝ga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu, dzi瘯i kt鏎ym mo磧iwe jest tworzenie zaawansowanych scenariuszy nagrywania. Poprawiaj one mo磧iwo軼i nadzoru systemu CCTV oraz umo磧iwiaj jego precyzyjne dostosowanie do wymaga klienta i specyfiki obiektu. Do funkcji inteligentnej analizy obs逝giwanych przez model BCS-NVR1602-4K-16P-II mo積a zaliczy:

 • Przekroczenie wirtualnej, zdefiniowanej przez u篡tkownika linii
 • Wtargni璚ie do zastrze穎nej, zdefiniowanej przez u篡tkownika strefy
 • Detekcja zmiany obserwowanej sceny
 • Detekcj twarzy i detekcj audio
 • Detekcja zaniku i zas這ni璚ia obrazu
 • Detekcja ruchu
 • Zliczanie os鏏

Przyk豉dowym zastosowaniem funkcjonalno軼i mo瞠 by np. zwi瘯szenie ilo軼i nagrywanych klatek w przypadku wtargni璚ia intruza do zastrze穎nej strefy. Oszcz璠zane jest w ten spos鏏 miejsce na dysku twardym, a nagrania z obecno軼i intruza s najwi瘯szej jako軼i.

Wyj軼ia wideo HDMI i VGA

Wsp馧praca z wi瘯szo軼i monitor闚
Rejestrator P-NVR1604-4K-II posiada standardowe wyj軼ia wideo 2x HDMI i 1x VGA. Dzi瘯i nim mo積a go pod陰czy do praktycznie ka盥ego wsp馧czesnego monitora lub telewizora. Maksymalna rozdzielczo嗆 wy鈍ietlanego obrazu jest zale積a od wyj軼ia do kt鏎ego pod陰czono monitor i wynosi maksymalnie:

 • 1920 x 1080 dla wyj軼ia HDMI1 lub VGA
 • 3840 x 2160 dla wyj軼ia HDMI2

Porty USB

Wsp馧praca z urz康zeniami zwi瘯szaj帷ymi funkcjonalno嗆
Rejestrator jest r闚nie wyposa穎ny w 3 porty USB - 2x USB 2.0 i 1x USB 3.0. Dzi瘯i nim do rejestratora mo積a pod陰czy urz康zenia zewn皻rzne, kt鏎e zwi瘯szaj funkcjonalno嗆 i u豉twiaj codzienn obs逝g systemu. Do portu USB mo積a pod陰czy np. mysz komputerow, kt鏎a u豉twia nawigacj po menu ekranowym rejestratora. Gniazdo USB mo積a r闚nie wykorzysta do pod陰czenia zewn皻rznej pami璚i i przekopiowania wybranych fragment闚 materia逝 wideo.

Wej軼ia / wyj軼ia alarmowe

Wsp馧praca z urz康zeniami innych system闚
Rejestrator posiada wbudowane 16 wej嗆 i 4 wyj軼ia alarmowe, s逝膨ce do integracji z innymi systemami. Dzi瘯i nim rejestrator mo瞠 wsp馧pracowa z urz康zeniami systemu alarmowego, automatyki domowej lub kontroli dost瘼u i mo瞠 realizowa zaawansowane funkcje sterowania:

 • Wej軼ia alarmowe - S逝膨 do pod陰czenia takich urz康ze jak czujki ruchu, kontaktrony lub fotokom鏎ki. Naruszenie wej軼ia aktywuje wcze郾iej zaprogramowan funkcj. Przyk豉dowo zwi瘯sza ilo軼i nagrywanych klatek z konkretnej kamery lub powoduje odpowiedni ruch kamery obrotowej
 • Wyj軼ia alarmowe - Umo磧iwiaj pod陰czenie zewn皻rznych sygnalizator闚, central alarmowych, itp. Mo積a je r闚nie wykorzysta do realizacji funkcji automatycznego sterowania, takiej jak np. za陰czanie o鈍ietlenia

Kompresja H.265 i podw鎩ny strumie kodowania

Skuteczny zdalny podgl康 i wysoka jako嗆 nagra jednocze郾ie
Rejestrator korzysta z zaawansowanej kompresji obrazu H.265, b璠帷ej nast瘼c popularnej w systemach CCTV kompresji H.264. Nowa wersja umo磧iwia nawet dwukrotnie mocniejsz kompresj danych, przy praktycznie niezmniejszonej jako軼i obrazu. Dzi瘯i czemu mo磧iwa jest archiwizacja nagra ze znacznie d逝窺zego okresu czasu. Kompresja zmniejsza r闚nie wymagania dotycz帷e przepustowo軼i 陰cza internetowego podczas zdalnego podgl康u.

Uwaga!
Rejestrator mo積a w dowolnym momencie prze陰czy w kompresj H.264 i pod陰czy do niego kamery, kt鏎e nie obs逝guj kompresji H.265.

Rejestrator obs逝guje r闚nie 2 niezale積e strumienie kodowania, z kt鏎ych ka盥y mo瞠 by swobodnie konfigurowany przez u篡tkownika. Dzi瘯i nim mo磧iwe jest jednoczesne ustawienie wysokiej jako軼i obrazu do archiwizacji i obrazu o znacznie ni窺zych parametrach do zdalnego podgl康u.

Parametry techniczne BCS-P-NVR1602-4K-II:

Ilo嗆 obs逝giwanych kamer: 16
Rozdzielczo嗆 nagrywania: max. 12 Mpx
Bitrate: Wej軼iowy - 160 Mb/s, wyj軼iowy - 320 Mb/s
Wyj軼ia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
Wej軼ia audio: 1x
Wyj軼ia audio: 1x
Interfejs Ethernet: 2x 10 / 100 / 1000 Mb/s
Standard ONVIF: TAK
Miejsce na dyski twarde: 4
Wej軼ia alarmowe: 16
Wyj軼ia alarmowe: 4
Liczba port闚 USB: 3
Kompresja wideo: H.265 / H.264
Ilo嗆 strumieni danych: 2
Obudowa: 2 U
Zasilanie: 100 - 240 V AC
Pob鏎 mocy (bez dysk闚): 20 W
Wymiary: 86 x 442 x 425 mm
Waga: 5.13 kg

Gwarancja producenta:

 • 36 miesi璚y

Podobne produkty w kategorii: Rejestratory NVR