PSP-208 - Urządzenie zdalnej obsługi i sygnalizacji - panel wyniesiony z LCD

 • product/10/sp371713849527261.jpg
 • product/10/sp371713849527272.jpg
 • product/10/sp371713849527283.jpg
 • product/10/sp371713849527294.jpg
 • product/10/sp371713849527305.jpg

Producent

Panel wyniesiony dla centrali CSP-208 umożliwia obsługę systemu sygnalizacji pożaru z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika. Dzięki niemu, centrala sygnalizacji pożarowej może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodne z punktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony może zostać w pobliżu personelu obsługowego. Dzięki identycznemu z centralą interfejsowi użytkownika, obsługa systemu za pomocą panelu jest dokładnie taka jak w przypadku obsługi lokalnej za pomocą centrali.

komponenty satel csp

Elementy systemu SSP Satel

Korzyści dla projektantów

Centrale CSP zostały zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę projektantom i instalatorom systemu. Ciekawą możliwością jest zastosowanie panelu wyniesionego, dzięki któremu możliwa staje się pełna obsługa systemu na przykład z centrum bezpieczeństwa w budynku, oddalonym od miejsca fizycznego umiejscowienia samej centrali. Dodatkowym atutem central CSP jest panel wirtualny, który daje możliwość zdalnego sprawdzenia stanu systemu sygnalizacji pożarowej za pomocą sieci INTERNET.

virtual psp

Virtual PSP - Zdalny nadzór systemu poprzez sieć ethernet

Oprócz tego, centrale CSP obsługują zgodną z normą współzależność stref typu A oraz B, dzięki czemu można wyeliminować problem fałszywych alarmów nawet w przypadku trudnych warunków pracy. Ponadto rozbudowana możliwość konfigurowania programowalnych wejść i wyjść umożliwia współdziałanie systemu CSP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie – SSWiN, kontrolą dostępu czy urządzeniami przeciwpożarowymi.

porównanie csp

Tabela porównawcza central CSP firmy Satel

Korzyści dla instalatorów

Wszystkie centrale z serii CSP zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby niezbędne programowanie systemu ograniczyć do minimum. Zestaw ustawień fabrycznych pozwala uzyskać działający system wymagający jedynie podłączenia urządzeń do odpowiednich wejść i wyjść centrali. W przypadku konieczności zmiany tych ustawień, system może być zaprogramowany zarówno za pomocą przycisków panelu, jak też korzystając z oprogramowania na PC (DCSP).

schemat instalacji ssp

Schemat poglądowy instalacji systemu SSP Satel

Dzięki możliwości zaprogramowania funkcji dodatkowych wejść oraz wyjść przekaźnikowych, centrale CSP serii 100 i 200 pozwalają na realizowanie dodatkowych działań wykraczających poza lokalną sygnalizację wykrycia pożaru. Przykładowo możliwa jest współpraca z systemem kontroli dostępu czy dźwiękowym systemem ostrzegania.

Korzyści dla personelu konserwującego

Centrale CSP charakteryzują się licznymi przemyślanymi rozwiązaniami dzięki którym wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu jest wygodne i intuicyjne. Przykładowo, dostęp do trybu serwisowego chroniony jest hasłem wpisywanym za pomocą klawiszy obsługi centrali. Dzięki temu nie ma konieczności otwierania obudowy urządzenia aby zmienić konfigurację centrali. Ponadto, funkcja testowania czujek ułatwia jednoosobowe wykonanie tej czynności, minimalizując ilość osób potrzebną do sprawnej weryfikacji instalacji.

Właściwości PSP-208:

 • wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu,
 • wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah, oraz wyjściami zasilania AUX 24V i 18V

Podstawowe parametry techniczne PSP-208:

 • Czas pracy zasilania rezerwowego: 72 Ah
 • Miejsce na akumulator wew.: 12V, 17Ah
 • Szczelność obudowy: IP 30
 • Zakres temperatur pracy: -5...+40 st.C
 • Wymiary: 324 x 382 x 108 mm

Pozostałe szczegóły techniczne dostępne są w karcie katalogowej produktu.

Gwarancja:

 • 24 miesiące

Oprogramowanie:

Pliki do pobrania dla PSP-208 - Urządzenie zdalnej obsługi i sygnalizacji - panel wyniesiony z LCD

Satel/CSP/PSP208-Karta.pdf
Satel/CSP/PSP-Instrukcja.pdf
Satel/CSP/PSP208-DeklaracjaCE.pdf

Podobne produkty w kategorii: Urządzenia zdalnej obsługi